2014. április 29., kedd

A Nyugat készültségben: itt a teljes listája a NATO haderő áttelepítésének az ukrajnai válság alatt

Az orosz védelmi miniszter Sergey Shoigu a NATO építményét Oroszország határánál nagyon aggasztja, amit provokatívnak és példátlannak nevezett. Teljes nagyság a képre kattintva érhető el.


2014. április 28., hétfő

Oroszország szakít a Nyugattal és Kínához megy.
RIA Novosti jelentés szerint az orosz vezetésű Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) felfüggesztett minden kapcsolatot a NATO-val. 

CSTO főtitkára Nyikolaj Bordyuzha egy sajtótájékoztatón a következőket mondta: „Ma, a NATO zsarolja az összes CSTO tagállamait... Azt mondják, hogy rendkívül elégedetlenek Oroszország intézkedéseivel az elmúlt hónapokban," 

Évek óta tartó sikertelen kísérlet a NATO-val való együttműködés után a CSTO más felé fog nézni, a Sanghaji Együttműködési Szervezethez és Kínához fog csatlakozni. –közli a főtitkár.

Az SCO tagjai: Kína, Oroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán (további nyolc megfigyelő állam és a párbeszéd partnerek).

A CSTO tagjai: Oroszország, Örményország, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán és Türkmenisztán, valamint a többoldalú biztonsági szervezet alapuló szovjet korszak katonai és politikai kapcsolatok. 

Egyébként annyira nem meglepő ez a kérdés, ha azt nézet, hogy nincs miért együttműködni már a NATO-val, amikor az egyre közelebb helyezkedik Oroszország köré.

Oroszország és Kína közös haditengerészeti hadgyakorlatot fog tartani május végén a Kelet-Kínai-tengeren 

2014. április 27., vasárnap

Szankciók Oroszország ellenEz a lényeg kedveskéim: Hague brit külügyminiszter szerint az Oroszország elleni szankciókat úgy alakítják majd ki, hogy az orosz gazdaságra maximális, az Európai Unió gazdaságára minimális hatást gyakoroljanak

Ez a mondat mindent megaráz, hogy a szankciókkal miért bánnak óvatosan. Miért töketlenkednek? 

A Nyugat nagyobb agresszív lépést nem fog kezdeményezni...egyenlőre persze...a vicces szankciókkal csak elindítanak egy folyamatot és ez már elég nekik....ha most ma hirtelen gazdaságilag is szankcionálnák az országot, embargók és hasonlókkal az túlontúl gyors lenne, a rendszer sem bírná el és ez egyértelmű lábon lövés lenne, amit meg nem akarnak...az elég rossz PR lépés is lenne a részükről.

Azt várják, hogy Oroszország tegyen valami durvát, hogy Ő legyen majd a démon.

Obama: a világ egyesül az Oroszország elleni konfliktusban

„Mi egy erősebb helyzetben állunk, hogy elrettentsük Putyint, amint látja, hogy a világ egyesül, hogy az Egyesült Államok és Európa egyesült e kérdésben, ami jelenti, hogy ez nem csak egy USA-Oroszország közötti konfliktus.” -üzeni Obama Malajziáról a mai beszédében.


Ez a válsághelyzet,az Oroszország ellen indított hadjárat célja ..egyenlőre... az, hogy a rubelt meggyengítsék a dollárral szemben, (amely így most egy pillanatra lassabban zuhan a szakadék aljára) ezzel lelassíthatják Oroszország felemelkedését és főként a védelmi-ipari komplexum fejlődését.

S most idevágóan nézzük mint írt Drábik János:


A világ népei számára a háború hatalmas emberi áldozatokat jelent. A háborút viselő állam számára pedig óriási anyagi veszteségeket, valamint nemzetbiztonsága veszélyeztetését. A pénztőke számára azonban a háború mindig is a kiemelkedően nagy jövedelem szerzésére szolgáló alkalom volt. A világoligarchia kizárólag abban érdekelt, hogy olyan feltételeket teremtsen, amelyek tartósan biztosítják számára a szupermagas profitot és kamatjáradékot, továbbá amelyek megszilárdítják uralmát a világgazdaság és a világpolitika felett.
 A világoligarchia azért folytatott és folytat agresszív politikát Oroszország és más szuverén államok irányában, hogy lerombolja azon intézményeiket, amelyek akár a legcsekélyebb mértékben is akadályozhatnák, hogy a világ adott régiójában korlátlanul uralkodhasson a pénzügyi és gazdasági élet felett. Az elmúlt két évszázadban ez volt a cél az európai dinasztikus államok felszámolásával, köztük a cári Oroszország megdöntésével az I. világháború során, a Marshall-terv végrehajtásával a II. világháború után, a XX. század végén pedig a Szovjetunió felbomlasztásával és az utódállamoknak a külföldi tőke ellenőrzése alá vonásával.  
Ebbe a folyamatba illeszkedik több állam blokád alá helyezése, Irán, India és Kína elszigetelése, továbbá a Dél-kelet Ázsiában kirobbantott pénzügyi katasztrófa. A megjelölt törekvések egyirányba mutatnak: felszámolni a nemzetállamiság intézményeit és kialakítani helyükbe a globális gazdasági és politikai koordináció mechanizmusait. Ez utóbbiak világméretekben biztosítják a transznacionális pénztőke számára a teljes mozgásszabadságot, a pénzvagyon-tulajdonosok privilegizált helyzetének megszilárdítását, továbbá a globális uralmat a világoligarchia számára.

A legfőbb terv, amit a globalista elit stratégái dolgoztak ki, az ázsiai birodalom feldarabolása legalább három régióra. 


1992-ben hozták nyilvánosságra az "Amerikai előrejelzések a geo-stratégiai helyzet alakulásáról a XX. század végén és a XXI. század elején" című kutatási projekt eredményeit. Az amerikai szakértők ebben a tanulmányban kifejtették az Oroszország hat független államalakulatra történő felosztására vonatkozó elképzeléseiket is. A tanulmány készítői szerint a hat új állam a következő lenne: Nyugat-Oroszország, Urál, Nyugat-Szibéria, Kelet-Szibéria, Távol-Kelet és az Északi Terület.
1997. októberében B. Brzezinzki három részre javasolta felosztani Oroszországot: Európai Oroszországra, Szibériai Köztársaságra és Távolkeleti Köztársaságra. "A decentralizált Oroszország - közölte Brzezinzki - reális és kívánatos lehetőség." 
A Bilderberg Klub 1998. május 14-17-i ülésén a tanácskozás nagyhatalmú résztvevői a legnagyobb figyelmet Oroszország felosztásának szentelték. Megvitatták Oroszország néhány ellenőrzési övezetre való felosztását. A javasolt terv szerint a Központ és Szibéria az Egyesült Államokhoz, Észak-Nyugat Oroszország Németországhoz, a Dél és a Volgamente Törökországhoz, a Távol-Kelet pedig Japánhoz kellene, hogy kerüljön. 
Érdekesek a végső gondolatok a Drábik cikkében:
Oroszország mai helyzetében a létfeltételeiktől megfosztott alullévők már csak a nemzeti és vallási hagyományba, a megtartóerejű orosz kultúrába, és a veszélybe került közös hazába tudnak kapaszkodni. Csak ez maradt nekik. A győztes pénzoligarchia arrogánsan és gőgösen kemény fellépést sürget a "nyugatellenes, veszélyes nacionalisták és szociális-demagógok", a "reformellenes, maradi és idegengyűlölő vörös-barnák" ellen, méghozzá a demokrácia, a jogállam és a saját hódításait biztosítani óhajtó reálpolitika nevében. 
Szinte magától értetődő, hogy a világoligarchia és szakértő kiszolgálói nem a válság igazi előidézőjét, - a washingtoni konszenzus elhibázott sokkterápiáját - teszik felelőssé az orosz nép tragikus pusztulásáért, hanem az okot az okozattal cinikusan felcserélve a kibontakozó nemzeti ellenállást kiáltják ki a bajok okának, és a jövőt fenyegető legfőbb veszélynek. Pedig a most fellángolt orosz patriotizmus nem más, mint egy életveszélybe került nemzet természetes önvédelmi reflexe a pénzuralom könyörtelen barbarizmusával szemben. 

2014. április 26., szombat

Top amerikai diplomata: Oroszország hátat fordít az “Új VilágRendnek”


Moszkva elutasítja a NATO-t Ukrajna miatt jelezve az új hidegháború kezdetét.
Christopher R. Hill korábbi nagykövet, a Fehér Ház s a külügy embere egyik publikációjában azt írta, hogy Oroszország szakít az Új Világrendel, amelyhez fűződő kapcsolatát 25 éve ápolta, de a Krím-félsziget leszakításával ennek a periódusnak vége.
Hill „új világrend” alatt a Nyugat intézményét, piac gazdaságát és a többpárti parlamentáris demokráciáját érti.
„Ez az új világrend csaknem 25 évig állt fenn. Oroszország hallgatólagosan beleegyezett és elfogadta az „új világrendet”, habár sok problémája volt vele a hidegháború utáni időszakban, s nehéz volt azt elfogadnia.” –írja Hill az Albright Stonebridge Group egy globális stratégiai csoport tanácsosa
Hill vádolja Moszkvát, hogy újra élik a szovjet időket hozzátéve, „ Oroszország …többé már nem tartja fontosnak azt, amit a Nyugat kínált számára az elmúlt 25 év során; főleg a NATO-val való együttműködést, kiváltságos kapcsolatokat az EU-val és a nemzetközi partnerséget.”
A Nyugati szankciók nem valószínű, hogy hatni fognak, s Hill megjegyzi, hogy a NATO-nak fel kell készítenie magát a hosszú útra, figyelmeztetve arra, hogy Oroszország hasonló problémákat fog okozni, mint a korábbi szovjet szövetségek.
Moszkva cserbenhagyja a Nyugatot. Ez abból látszik, hogy Moszkva egy alternatív BRICS szövetséget formál, amely nagy veszélyt s fenyegetést jelent a jövő unipoláris világrend számára, amit az Egyesült Államok és a NATO irányítana –érvelt Hill.
Más szóval, Oroszország, ha akarja, ha nem, a nyugati elit beleássa magát egy új hidegháborúba, mely során a világ, történelmének legveszélyesebb periódusába léphet a kubai válság óta.

2014. április 25., péntek

Oroszország új „arany” fizetőeszköz bevezetéséről egyeztet Kazahsztánnal és Fehéroroszországgal.

A három ország egy közös gazdasági uniót épít, amelyet májusban össze is hoznak a közös pénz neve pedig "Altyn", ami aranyat jelent -számolnak be az orosz híroldalak.


Ez a lépés komoly fenyegetést jelent a Nyugat számára azaz a petrodollár számára.

Oroszország nyíltan a dollár nyakára lép azzal, hogy már inkább nem dollárban kereskedik, saját fizetőrendszert alakított ki és energia forrásait Kínának adja el, Iránnal pedig óriási olaj-üzletet kötött.  

Veszélybe került az amerikai dollár, így maga a transzatlanti régió is, amelynek működése a dolláron alapul és félő, hogy az Illuminati bankár-pénzoligarchia inkább háborúba megy, mint hogy elveszítse globális hegemóniáját. 

Obama és Kerry szavaikban Oroszországot támadják. Újabb szankciókról tárgyalnak a hadurak.


Obama, Merkel kancellár, Matteo Renzi, Francois Hollande és David Cameron megbeszélték a további Oroszország elleni szankciók részleteit. 

Az ukrajnai válság kezd elharapódzni. Putyin szerint az ország polgárháború felé tart, miközben a kijevi miniszter Oroszországot a harmadik világháború kirobbantásának szándékával vádolja....valószínű, hogy pont fordítva áll a dolog. 

Az ukrán hadsereg ismét megindította hadműveletét az oroszbarátok ellen csütörtökön. Katonai állomásokkal vettek körbe egy kelet-ukrajnai várost, hogy izolálják azt. 

Azt akarják valahogy elérni, hogy az oroszok éljenek a jogukkal és lépjenek be a harcba az ukrán területeikért.


Ezalatt szabályos hidegháborús diplomáciai háború folyik a két tömb között.

Közben a USA/NATO erőket duzzasztják fel Kelet-Európában és a Baltikumban. 

Komoly pénzügyi változásik is történtek. Jelenleg a dollár emelkedik, ugyanis a Standard & Poor's leminősítette Oroszországot, tehát a rubel gyengült, így a befektetők elpártolnak, hiszen a növekedés krízishelyzetben kétséges. Oroszország fél százalékkal megemelte a kamatot.

Lényegében a ukrajnai krízis kirobbantásának egyik és nem utolsó célja, hogy a dollárt emeljék a rubel ellen.


2014. április 24., csütörtök

Összeroskadó Egyesült Államok célba vette Oroszországot és Kínát.Barack Obama amerikai elnök Ázsiába utazott egy Kína elleni katonai fenyegetés üzenetével, miközben Joe Biden amerikai alelnök Ukrajnában Oroszország ellen beszél.


Ez a két dolog nagyin is összefügg: az úgynevezett amerikai befolyás kiterjesztése Japánban, Dél-Koreában, Malajzián, a Fülöp-szigeteken és a növekvő feszültség Washington és Moszkva között. Mindkettő ügy arról szól, hogy az Egyesült Államok imperialista birodalma, és ami mögötte van, elszeretné kerülni a globális hegemóniájának összeomlását, ugyanis az általa működtetett pénzrendszer helyreállíthatatlan gondokkal küzd. 

A petro-dollárt egyre kevésbé támogatják, főleg Ázsiai országok: Oroszország, Kína stb. és egyre több példa van, amit egy IMF jelentés is kimutatott. http://aranykorhajnalan.blogspot.hu/2014/04/a-juan-mar-de-facto-vilag.html

Japánban Obama elsőként lépett fel a szigetvilág érdekei, pontosabban a Kínával folyó szigetviták mellett, amelyet egy közös védelemről szóló egyezmény keretében meg is erősítettek.

 Japán szakított a negyven éve fennálló pacifista katonai magatartásával és ismét harci pozíciót fett fel, amely a katonai kiadásokban már ez látszik is. Abe japán elnök már nem is monda a „Soha többet háború” ünnepi jelszavakat az évente megrendezett háborús megemlékezésen.

Gyakorlatilag Obama megüzente Kínának, hogy ha háborúba keveredik Japánnal, akkor az USA is ott lesz mögöttük. Biden a túloldalt ugyan ezt üzenet Oroszországnak, hogy Ukrajna mellett állnak.
Obama Tokióból üzeni: Moszkva nem teljesíti a genfi megállapodást Ukrajnában és már kiérdemelték az újabb szankciókat.

Az ENSZ amerikai diplomatája szerdán határidőt adott Oroszországnak, hogy napokon belül lépni kell a de-eszkaláció irányában.

Kelet-Ukrajnában újabb tűzharc történtek reggel.

 A Nyugat számára az fáj a legjobban, ahogy Kína emelkedik, s szívja magához a javakat, aranyat, energiát. Szóval félelmük és aggodalmuk teljesen érthető és az, ahogyan Peking összefonódik Moszkvával és Teheránnal oda vissza az már egyenesen tűrhetetlen.

A média nagyon nem számol be a globális átrendeződésről, összefüggésekre nem mutatnak rá. Azokat nekünk kell felfedezni. 

2014. április 23., szerda

Hidegháború: szankciók, az Egyesült Államok 600 katonát küld Kelet-Európába, új hadihajó a Fekete-tengeren, a NATO szélesedik Oroszország határában
John Kerry csontember egy diplomáciai konferencián arról beszélt, hogy a hidegháború ideje alatt a dolgok sokkal kezelhetőbbek voltak, mint manapság. „Akkor hozhattunk volna igazán rossz döntéseket és még úgy is győztesen jöttünk volna ki, mert mi voltunk a világ legnagyobbja, de ez mára már nem igaz.” –mondta.

Aztán beszél az akkori bipoláris egyszerűbb világrendszerről, majd rátér a mai multipoláris világ zavaros berendezkedésére, amelyben most sikeresen kellene lavírozni…”…egy olyan világban, ahol a változás jön és jön, egyre gyorsabban.” A cél pedig, hogy „… az Egyesült Államok a legerősebb pozícióba helyezze magát, hogy szembenézzen a kihívásokkal és megkaparintsa a holnap lehetőségeit.”

A beszédét pedig egy újabb hidegháború fényében teszi, miközben szócsatát vív orosz kollégájával az ukrajnai válság miatt, ami persze csak ürügy.

A Nyugat nem akar enyhülést Kelet-Európában…valahogyan fenn kell tartani, hogy megindokolja védekezőnek látszó katonai felpuffasztását a térségben.

Szankciókkal fenyegetik Oroszországot, miközben a vállalatok vezetői óvva intenek ettől és figyelmeztetnek, hogy azt maguk is megszívnák és mindenki más is. A Kelet és a Nyugat tengely szétválása szankciók nélkül is történik. A lényeg a folyamat hangulatában és sebességében van.

Kelet-Ukrajnában már egy politikust is megkínoztak és megöltek, amellyel csak még inkább mérgesítik a helyzetet. Újabb „anti-terrorista” hadműveletet indított Kijev a gyilkosságok miatt.


Olekszandr Turcsinov elrendelte a terrorellenes műveletek felújítását Ukrajna keleti részén a BBC információi szerint. Az ügyvivő államfő szerint a terroristák az egész donyecki medencét túszul ejtették, és meggyalázzák a genfi megállapodást Oroszország tudtával. -írja egy lap.

Azt nem hiszem, hogy most fel is akarják robbantani a térséget, inkább csak a feszültség fenntartása a cél és az, hogy Oroszország tegyen valami csúnya dolgot, ami után tényleg odalehet vágni nekik és bebizonyítsák a világnak, hogy most ki az agresszor. Egyenlőre szerintem várnak, amíg kiépülnek a védelmi állások.

A Nyugat tökölődése bizonyos kérdésekben csak egy pszichológiai játék, amellyel csak azt akarják beadni, hogy a Nyugat mérsékelten kezeli a dolgokat.
Mialatt folyik a diplomáciai haddelhadd, közben… a Pentagon, ill. a NATO folyamatosan építi ki katonai állásait Oroszország határában.

Az Egyesült Államok 600 katonát küld Lengyelországba, Litvániába, Lettországba, Észtországba (nyilván többet szeretnének küldeni, ezreket, de abból botrány lenne: Moszkva akkorra már jogosan agresszióval vádolhatná a Nyugatot, de ezt ügyesen elkerülik.)
…és egy hadihajót a Taylor rakétahordozó fregattot rendelték a Fekete-tengerre. Az utóbbi időben nagy a mozgás arrafelé. A minap a NATO „A delfin napja” c. filmben megismert, s hasonló harci delfineket tesztel a tengeren.

Két hete érkezett a Fekete-tengerre a Donald Cook amerikai romboló, amely Tomahawk típusú robotrepülőgépekkel és Aegis rakétavédelmi rendszerrel van felszerelve. Amerikai hadihajók február eleje óta állomásoznak a Fekete-tengeren. Elsőként a Taylor fregatt és a Mount Whitney parancsnoki hajó érkezett. A fregatt azonban Törökország partjainál zátonyra futott, és emiatt túllépte a Fekete-tengeri jelenlétre vonatkozó, montreux-i egyezményben meghatározott határidőt. A fregatt Görögországban javításon esett át, és most visszatért a fekete-tengeri szolgálatra.Jelenleg Vicenzában egy olaszországi amerikai bázison hadgyakorlatozik a 173dik Airborne Brigade Combat Csapat, akik aztán átutaznak a Baltikumba hadgyakorlatra.

A NATO a levegőben, a vízen és a szárazföldön is növeli jelenlétét az ukrán válságra adott válaszként – közölte szerdán Brüsszelben Anders Fogh Rasmussen, az észak-atlanti szövetség főtitkára. Rasmussen az operatív részletek ismertetése nélkül elmondta, hogy a balti államok légterében járőröző NATO-gépek több küldetést teljesítenek majd, NATO-erők jelennek meg a Balti-tengeren, a Földközi-tenger keleti részén, és szükség szerint máshol is. Emellett a szövetség a szárazföldi csapatok felkészültségét is fokozza. Rasmussen azt is tudatta, hogy a tagállamok felülvizsgálják és megerősítik védelmi terveiket."Azonnal nekilátunk, hogy ezeket az intézkedéseket megvalósítsuk, és szükség esetén a következő hetekben és hónapokban újabbak követik majd ezeket" 
…és mit csinálnak az oroszok?

A héten az orosz és a fehérorosz védelmi miniszter beszéli meg a két ország légvédelmi rendszereinek az összehangolását, amit egy hadgyakorlaton tesztelnének. Aztán Putyin bejelentette, hogy egy összevont haditengerészeti bázist építenek a sarkkörön. Ezek egyértelműen reagálások a NATO terjeszkedésére.   


Mindkét oldal nagyon nagy hangsúlyt fektet a légvédelemre ill. a rakétavédelemre, hiszen egy következő nagy háborút a levegőben vívnák meg inkább. Talán ennek felismerése az oka annak, hogy manapság kevés katonai személyzettel is ütőképes lehet pl. a NATO/USA.


Ők is készülnek, …készüljünk mi is!

2014. április 18., péntek

Oroszország bevallotta, valóban vannak katonái az ukrán határban.

Kreml szóvivője Dmirty Peskov az orosz TV-nek elmondta, hogy "katonáink vannak az ország különféle területein, és vannak csapatok Ukrajna határához közeli területeken is. Néhányan a bázisokon vannak, de másokat áttelepítették az ukrajnai válság miatt".

Washington már megerősítette, hogy a genfi egyezmény, ill. maga a párbeszéd nem segít a bajon. Oroszország ugyan ezt mondja, valamint a szankciók elfogadhatatlanok Így nem lehet tárgyalmi. "Nem lehet úgy kezelni Oroszországot, mint egy bűnös iskolást".

 Tehát akkor az alsó kép mégis igaz:Van csapatok a különböző régiókban, és vannak csapatok közel az ukrán határon. Néhány székhelyű, mások már küldött erősítést miatt az ukrajnai helyzetet , "szóvivője, Dmitrij Peskov mondta Rossiya 1 televízió, AFP jelentett.

Peskov mondta, Oroszország nem lesz az egyetlen párt tartott végrehajtásáért felelős szóló megállapodás feszültségek enyhítése Ukrajnában szerint AFP.

Hozzátette, hogy a fenyegetés a további szankciók Washington is "teljesen elfogadhatatlan".

"A nyugati kollégák próbálják nyomni felelősség [végrehajtásáért üzlet] felé, a mi oldalunkon., de hangsúlyozni kell: ez a közös felelősség , "Peskov mondta.


De-eszkaláció kikapcsolva: az Egyesült Államok katonákat küld Kelet-Európába

Miközben a Nyugat azon van, hogy az Ukrajna miatti feszültséget csökkentse...pont az ellenkezőjét teszik, ugyanis a lengyel és amerikai katonai ill. politikai döntéshozók megállapodtak abban, hogy a jövő héten amerikai szárazföldi csapatokat küldenek Lengyelországba, ahol a NATO terjeszkedése igen jelentős méreteket öltött.

Ne felejtsük el, hogy Medvegyev elnök korábban már rakétacsapással is fenyegetőzött a lengyelországi NATO fejlemények miatt.

A képen az amerikai és lengyel védelmi min. látható
ha valakit érdekelnek a lérészletek:http://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2014/04/18/u-s-ground-troops-going-to-poland-defense-minister-says/

2014. április 17., csütörtök

Ukrajna: a négyoldalú tárgyalások célja Oroszország meggyengítése, démonizálása, s cukkolása


Nem vár áttörést az ukrán válság megoldására összehívott genfi négyoldalú találkozótól az Egyesült Államok, amelyet az amerikai, az orosz és az ukrán külügyminiszter, valamint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főmegbízottja részvételével tartanak csütörtökön.

Ésszerű azt feltételezni, hogy Moszkva ellen a találkozó kudarca esetén újabb amerikai szankciókat vezetnek majd be. Pont ez is a cél.

A további büntetőintézkedések ismét a Vlagyimir Putyin orosz elnök környezetéhez tartozó személyeket és az ő cégeiket vennék célba. Egy teljes körű kelet-ukrajnai orosz invázió azonban már olyan amerikai és európai szankciókat vonna maga után, amelyek kulcsfontosságú orosz iparágak - egyebek között az energetikai ágazat - ellen irányulnának. De sajnos az Elit pechjére ezt még az orosz fél nem lépte meg.

Noha több republikánus politikus azt javasolta, hogy Washington már a genfi találkozót megelőzően jelentsen be büntető lépéseket, az amerikai kormány úgy véli, már a szankciókkal való fenyegetésnek is olyan visszatartó ereje lehet, amely megakadályozza, hogy az orosz erők elfoglalják Kelet-Ukrajnát...jobb, vagy bal mind ugyan azt akarja.

 Washington Putyin környezetének szankcionálása mellett egy az ukrán fegyveres erőknek szánt, fegyvereket nem tartalmazó segélycsomagon is dolgozik, amelyet várhatóan a hét végén véglegesítenek majd. A támogatás egyebek között egészségügyi felszerelésből és ruhákból áll majd, de repeszálló védőfelszerelést már nem tartalmaz. ÓH ÓH...jaj de meghatós...segítenek. És akkor mit segített Kijevben a CIA a múlt héten csesszétek meg. Az ukrajnai válságban nyakik benne van Washington.

Az ukrán kormány korábban fegyverszállítást kért a Pentagontól, ennek teljesítését azonban amerikai részről jelenleg nem mérlegelik. Egy ilyen amerikai lépést ugyanis a helyzet eszkalációjaként lehetne értékelni. ...ja vigyázni kell, még a végén ők maguk lesznek a termonukleáris háború okozói.

A névtelenül nyilatkozó amerikai források megítélése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egy olyan, föderatív Ukrajnát képzel el, amelynek döntéseit Moszkvának jogában állna megvétózni. 

Az általa kívánatosnak tartott ukrán szövetségi berendezkedéséről Putyin szót ejtett a közte és Barack Obama között hétfőn lefolytatott telefonbeszélgetésen is. Az amerikai elnök a maga részéről azt hangoztatta, hogy az ukránoknak maguknak kell eldönteniük a saját sorsukat. Ah ah ah ó, megint egy álszent képmutatás. 

Amerikai tájékoztatás szerint egyébként az ukrán diplomaták arra készülnek, hogy tájékoztassák Szergej Lavrov orosz külügyminisztert a hatalom decentralizálására, valamint az oroszajkú kisebbség védelmére vonatkozó kijevi elképzelésekről. 

 Kerry abban bízik, hogy sikerül elősegíteni az Oroszország és Ukrajna közötti érdemi párbeszéd létrejöttét. Na ezt nem hiszem....amikor mozog a szája az azt jelenti, hogy hazudik.

 "Az Egyesült Államok és az Európai Unió le kíván ülni Oroszországgal és Ukrajnával, és megkeresni a biztonsági helyzet enyhítésének útját" - Aha hát persze-persze. Békét akarnak, mi? 

Az Egyesült Államok célja a nyilatkozó szerint annak elérése, hogy Oroszország hagyjon fel a szakadárok támogatásával és bátorításával, és vonja vissza csapatait az ukrán határról. Ez az amerikai tisztségviselő is visszautalt arra, hogy Obama elnök figyelmeztette Putyint: ha Oroszország elszalasztja a feszültség csökkentésének lehetőségét, akkor növekedni fog az általa "megfizetendő" ár. 

Jay Carney, a Fehér Ház szóvivője szerdán közölte, hogy az amerikai kormány "tevékenyen" készül az Oroszország ellen ukrajnai fellépése miatt bevezetendő újabb gazdasági büntetőintézkedések bevezetésére. 

Carney szerint az Egyesült Államok elvárja, hogy Oroszország a genfi találkozón adja jelét annak, hogy kész csökkenteni a feszültséget Kelet-Ukrajnában, ahol a oroszbarát fegyveres szeparatisták néznek szembe a kijevi kormány csapataival. - See more at: http://magyarhirlap.hu/kinos-talalkozo-genfben-az-ukran-valsag-foszereploivel#sthash.vReTkQGf.dpuf

Tudni akarod, hogy mire megy ki a játék? Mi az ukrajnai válság célja?http://aranykorhajnalan.blogspot.hu/2014/04/az-ukrajnai-valsaggal-elerik-celjukat.html

2014. április 16., szerda

III. világháború - Az ukrajnai válsággal elérik céljukat: A NATO a levegőben, a vízen és a szárazföldön is növeli jelenlétét


Tudni akarod, hogy mire megy ki a játék?: „Több repülőgép lesz a levegőben, több hajó a tengeren és nagyobb készültség a szárazföldön. Így,a repülőgépek többet fognak járőrözni a légtérben,a szövetséges hajók a Balti-tengerre indulnak, a földközi-tenger keleti részébe és mindenhova, ahol erre szükség lesz” – mondta Rasmussen a NATO Tanács követi ülése után. Szavai szerint az intézkedéseket „haladéktalanul”, azaz néhány napon belül foganatosítani fogják.

Erről van szó semmi másról ..probléma -reakció-megoldás ...az ukrajnai válság csak eszköz

A NATO a levegőben, a vízen és a szárazföldön is növeli jelenlétét az ukrán válságra adott válaszként – közölte szerdán Brüsszelben Anders Fogh Rasmussen, az észak-atlanti szövetség főtitkára. Rasmussen az operatív részletek ismertetése nélkül elmondta, hogy a balti államok légterében járőröző NATO-gépek több küldetést teljesítenek majd, NATO-erők jelennek meg a Balti-tengeren, a Földközi-tenger keleti részén, és szükség szerint máshol is. Emellett a szövetség a szárazföldi csapatok felkészültségét is fokozza. Rasmussen azt is tudatta, hogy a tagállamok felülvizsgálják és megerősítik védelmi terveiket.
"Azonnal nekilátunk, hogy ezeket az intézkedéseket megvalósítsuk, és szükség esetén a következő hetekben és hónapokban újabbak követik majd ezeket" – jelentette ki a dán politikus, hangsúlyozva, hogy az intézkedések összhangban állnak a szervezet nemzetközi kötelezettségeivel. Rasmussen szerint az intézkedések a védelmet, az elrettentést és a válság enyhítését szolgálják.

"AZ ÜZENET VILÁGOS: A NATO MINDEN SZÖVETSÉGESÉT OLTALMAZZA, ÉS MEGVÉDI MINDEN OLYAN FENYEGETÉSTŐL, AMELY ALAPVETŐ BIZTONSÁGUNK ELLEN IRÁNYUL."A főtitkár megismételte, hogy az ukrajnai válságból egyedül a politikai megoldás jelenthet kiutat, és a szövetség teljes mértékben támogatja a genfi tárgyalásokat és a nemzetközi közösség további erőfeszítéseit. Egyúttal felszólította Moszkvát, hogy hagyjon fel Ukrajna destabilizálásával, vonja vissza csapatait az ország határának közeléből, és tegye világossá, hogy nem támogatja az oroszpárti szeparatisták felfegyverzett milíciáinak erőszakcselekményeit Kelet-Ukrajnában.
A NATO márciusban arról is döntött, hogy Románia és Lengyelország légteréből követi figyelemmel az ukrajnai fejleményeket légi ellenőrző és figyelmeztető (AWACS) repülőgépek segítségével.
Habár elég sok katonai eszköz jelenlétről írnak. Nagyon mérsékelten működik a kijevi hadsereg, hiszen mégiscsak honfitársakról van szó. Nyilván elég drámai a helyzet: engedetlenség, szimpatizálás, belső nézeteltérés.

Egyébként sok téves hír jelenik meg a médiában...főleg az oroszok részvételéről...ezeket fenntartásokkal kell fogadni! A céljuk a fenti lépés kierőszakolás, ill. Oroszország körbezárásához szükséges indok megszerzése.

Kijev vezetése CIA fennhatósága alatt áll -vélik többen.

Odessza is le akar válni...Ukrajna olyan részeiről van szó, ahol komoly kereskedelmi és ipari tevékenységek folynak, és ha ezek leválnak, az a Nyugat imperialista szövetségieknek fájni fog.

Amit már most elértek az az, hogy Oroszország ellen valamit tenni kell...szankciók, embargó...ilyenek.

Viszont a lényeg -és amiről már írtam és ami most határozottan történik az a NATO megerősödése Európában....de mint mindent még ezt is nagy óvatossággal teszik...de a szándék egyre egyértelműbb.

Ami még fontosabb fejlemény az az, hogy Oroszország ázsiai partnereivel inkább euróban kereskednek, mint dollárban -közli a Gazprom. Vagyis a keleti blokk egy újabb lépést tett az amerikai fizetőeszköz ellen.Várhatóan Oroszország + Kína és a Nyugat között eszkalálódik a feszültség...ez már borítékolható. 

Kapcsolódó anyag: A hidegháború újratöltése folyamatban. 
http://aranykorhajnalan.blogspot.hu/2014/04/hideghaboru-20.html2014. április 14., hétfő

Hidegháború 2.0


Hidegháborús feszültség: Obama figyelmeztette Putyint, hogy Moszkva súlyos árat fizet az ukrajnai válság kirobbantásáért. Azaz még több szankciók lesznek Oroszország ellen, amire a válasz az lesz...egyenlőre..., hogy a dollár ellen még több intézkedést fognak indítványozni.

Az EU már életbe léptette a szankciók  harmadik körét.

Katona inváziót Kijev nem indította meg. ...oroszok főleg nem, hiszen tudják, hogy a Nyugat pontosan ezt akarja elérni...ezt az örömöt nem szerzik meg nekik.

 A CIA igazgató Kijevben járt, Moszkva kérdőre von.

A Nyugat pontosabban az USA nyílt agressziót nem fog mutatni...azt akarják elérni, hogy Oroszország tegye meg ezt. A Nyugat úgy tesz mintha mérsékelten csak reagálna a dolgokra, továbbá hazudozik, csúsztat.  

Az persze nem kizárt, hogy a Nyugat proxy háborút indít Oroszország ellen, használva Kijevet.

Itt most azért megy a kötélhúzás, hogy ki kezdje...a Nyugat közben építi haderejét Európában vízen és szárazföldön, amit Moszkva mikroszkóppal figyel. 

Tavaly ősszel írtam, hogy egy orosz stratéga interjúban elmondta, hogy az orosz külügy tudja jól, hogy háborúban állnak...

A Nyugat nem hiszem, hogy most háborúba menne az oroszok ellen - közvetlenül persze. Az ukrajnai válságot csak arra használja, hogy a NATO haderejét megtriplázza, kiterjessze. Indok kell a lépésekhez...probléma-reakció-megoldás.

Előtte fontos lenne Szíria megdöntése, aki most nyerésre áll és persze Irán megdöntése....akkor stratégiai szempontól még jobb helyzetben lennének. De majd meglátjuk mit lép Izrael, aki háborúzni készül szomszédaival....úgy látszik, elsőként Libanonnal és a palesztinokkal...legjobb lenne Iránnal, de azok meg nem reagálnak...majd akkor az IDF.

Izrael szintén NATO tag...lehet, hogy velük rendezik át a Közel-Keletet, mert a Nyugat nem vállalja be az agresszor szerepét, amit eddig gyakorolt Líbiáig bezárólag...a mostani idők óvatosságra inti őket.

Az biztos, hogy Kelet-Ukrajna is valamilyen módon (választásokkal) le fog szakadni, ami ugye a Nyugatnak nem fog tetszeni...és állandósulnak az ellentétek... megoldódni nem fognak. 

A Nyugat azon szorgoskodik, hogy hogyan csalogassa ki és késztesse ugrásra az orosz medvét.

elég komplex az ügy...mert közben ott van Kína is, akivel szintén meg kellene mérkőzni. Sokáig nem húzhatják, mert a dollár haldoklik, annak összeomlása után a transzatlanti birodalom nem tud fennmaradni.

2014. április 12., szombat

Lavrov: ha Kijev erőt alkalmaz, meghiúsulhat az orosz-amerikai együttműködés


MOSZKVA |
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton telefonbeszélgetést folytatott amerikai kollégájával, John Kerryvel, figyelmeztetve őt: ha a kijevi vezetés erőt alkalmazna Délkelet-Ukrajnában, az meghiúsítaná az ukrán válsággal kapcsolatos együttműködés jövőjét, beleértve a Genfben tervezett négyoldalú találkozót is.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
(SITA/AP-felvétel)
Az orosz külügyminisztérium közleményében beszámolt arról, hogy az amerikai diplomácia vezetője aggodalmának adott hangot az ország délkeleti részén kibontakozó tiltakozó megmozdulások miatt. Kerry az orosz közlemény szerint úgy fogalmazott: az események hátterében Oroszország "bujtogató" magatartása, majdhogynem közvetlen beavatkozása áll. Ezt az állítását azonban Kerry nem tudta semmiféle konkrét ténnyel alátámasztani, csak azt tudta hajtogatni, hogy Oroszágnak "el kell távolítania embereit" az országnak abból a körzetéből - olvasható az orosz külügyi nyilatkozatban.
E forrás szerint Lavrov immár sokadik alkalommal felhívta Kerry figyelmét: az ukrajnai kiéleződött politikai válsághelyzet amiatt alakult ki, hogy a jelenlegi kijevi hatalom figyelmen kívül hagyja az orosz és az orosz ajkú lakosság jogos igényeit és érdekeit. Az orosz külügyminiszter szerint az ukrán vezetés képtelennek bizonyul felelősen kezébe venni az ország sorsát és bevonni minden fontosabb politikai erőt és az ország minden régióját az új alkotmány kidolgozásának folyamatába. 
Lavrov figyelmeztetett arra: ha a Kijevből érkező - az erő alkalmazására vonatkozó - fenyegetéseket beváltják a kelet-ukrajnai tüntetőkkel szemben, meghiúsulhat az ukrán kérdésben folytatandó együttműködés jövője, beleértve a Genfben tervezett négyoldalú - az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország külügyminiszterének, valamint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének a részvételével rendezendő - tanácskozást is.

A nyugati Birodalom a végéhez közeledik?
Az elmúlt időkben párhuzamosan sok minden történt, és nem sporteseményekre gondolok, hanem olyan eseményekre, amelyek felforgathatják a világunkat, amit most ismerünk.

Bolygónkon több forró pont létezik már, amelyeknek komoly következményei lehetnek. Az egyik ilyen pont, s a legújabb is ez Kelet-Európa.

 Aztán ott van Közel-Kelet a cionista állam és az arab-világ összetűzései. Aztán Pakisztán és India nézeteltérései; kissé távolabb pedig Kína nézeteltérései gyakorlatilag minden szomszédjával. Plusz a koreai-félszigeten folyó hadgyakorlatok keltette katonai feszültség sem csillapodik.

Valójában mindezeknek a forró pontok kialakulásának az oka pénzügyi, ill. gazdasági természetű. A legtöbbje szándékosan keltett ellentétből fakad. Jelenleg a világot a Nyugat, azaz a Transzatlanti régió vezeti, annak pénzrendszerével a dollárral, egészen pontosan a Pedro-dollárral.

Most egy olyan folyamat kezdődött el, amikor ez a világ-mérleg átbillen egyik térfélről a másikra. Vagyis a Nyugat kezdi elveszíteni befolyását, a belé helyezett bizalmat, s mindezek a tényezők áthelyeződnek Oroszország és Kína ill. azok szövetségesei oldalára, ami nem kevés népességet jelent.

Sokan nem értik a világban kialakult konfliktushelyzetek okait, mert túl közelről nézik azokat és nem látják a fától az erdőt, mert a teljes kép az az, hogy a dollár haldoklik, új pénzrendszer van kialakulóban, amelynek alapja ismét az arany lenne, mint 1971 előtt.

Több gazdasági szakértő megszólalt már az ügyben és mind a világvaluta újraindításáról beszél. John Williams az egyik, aki több alaklommal elmondta, hogy az Egyesült Államok (de nem csak Ők) 2008-óta nem tudott talpra állni és azóta a dollár folyamatosan gyengül, aminek a vége az lesz, hogy az USA teljesen összeomlik.

Paul C. Roberts az Egyesült Államok volt kormányembere több szuper jó cikkében elmondja, hogy a dollár ellen olyan intézkedések történnek, amelyek elpusztíthatják a nagy nemzetet. Amit még megemlítenek, hogy Oroszország Kínával olyan kereskedelmi egyezmények születnek, amely dobja a dollárt és szimbolikusan jüanban cerélnének.

Aztán Oroszország most Iránnal is szerződik, mely szerint naponta 500 000 hordó olajat vesz, s szintén nem dollárban, hanem bartel rendszerben, azaz cserekereskedelmet folytatnának, mint régen az őseink.

S mit szól ehhez a Nyugat? Őrjöng. Mi tudjuk miért, mert megölik a dollárt. Be is rakom a linket, mert nagyon fontos: http://news.yahoo.com/russia-rejects-us-warnings-over-195737050.html;_ylt=AwrBEiGmqkVT_AsAdH3QtDMD

Szóval a Nyugat, amely hadereje és pénzrendszere szempontjából erősen az Egyesült Államokra támaszkodik, igen nagy veszélyben van, közel az összeomlása, mert ha ez bekövetkezik, s a dollár meghal, akkor a Nyugat már nem képes finanszírozni az imperialista rendszerét.

 Ezzel nyilván számol, ezért próbál még több államot bekebelezni, szövetségessé tenni, ill. gyengíteni az ellenfelét így Kínát és Oroszországot. Lásd: ukrajnai válság, csak erről szól. Jelenleg zajlik Közel-kelet átformálása, persze nem kevés problémákkal. Szíria ügye húzódik. Irán ügye függőben. Mindezek sorra összefüggenek egymással.

A folyamatot számíthatjuk a 9/11 katasztrófától, ami után jött Afganisztán, Irak, Szomália, Szudán, Líbia, Szíria és még…Irán van hátra. Közben nő a Nyugat katonai ereje Afrika szívében, melynek célja kiszorítani Kínát, így gyengíteni a kereskedelmi kapcsolatait. Nem a népirtásért vannak ott, nem békét teremtenek, hanem hadat üzenni a legnagyobbnak.

Oroszország meggyengítése cukkolása is elérkezett, korábbi tervek szerint felosztása, de miközben gyengítenék, Moszkva saját javára átalakítja pénzrendszerét és kereskedelmi kapcsolatait. Nem tudom, hogyan gondolják a dolgokat, de a Nyugat saját magának árt ezekkel a szankciókkal, amiket most Krím vezetése ellen is beindított. …és újabbakat akarnak Oroszország ellen.

A Nyugat, Washington és London azon van, hogy problémák elé állítsák Oroszországot, hogy agresszív lépésekbe kezdjen. Az első Krím bekebelezése már meg volt, de még többet akarnak látni az oroszoktól.

 A NATO/EU/Washington/London Illuminati pénzkartell orosz tankok betörését akarja elérni Kelet-Ukrajnában, ami elég nehézkesen megy, hiszen az ukrán akciócsoport nem erre tette le az esküjét.

 A NATO hazugság-propagandák záporában növeli haderejét Európában.
Több hadgyakorlat is folyik párhuzamosan. A legújabb Romániában kezdődött, de hazánk sem kivétel. Ott van Lengyelország, Litvánia, Lettország. Philip Breedlove  az Egyesült Államok Légierejének NATO főparancsnoka elmondta, hogy amerikai katonákat küldenek Kelet-Európába.A hidegháború újabb hulláma már megkezdődött, ez nem titok. Persze a NATO tagad mert szerintük a hidegháború idején sokkal több katona volt Európában, mint most. Igen ám, de akkor egész más haditechnológia volt alkalmazásban. Teljesen más taktikai és stratégiai arculata volt az egészének, hiszen ma már olyan harci eszközök állnak rendelkezésre, amelyekhez elég a gépkezelői személyzet fenntartása.

Szóval körbezárják Oroszországot keletről a Kaukázus felől, délről a sztáni országban és most Mongóliában is a héten. Érdemes figyelni, hogy micsoda diplomáciai vita folyik Moszkva és a NATO között, hogyan szapulják egymást, korábban már nukleáris fenyegetés is történt. http://aranykorhajnalan.blogspot.hu/2013/12/oroszorszag-nuklearis-csapassal.html#.U0kNxVV_vw8

Kína körbezárása Japánnal kezdődött, Dél-Korea van benne és most a Fülöp-szigetek írt alá védelmi egyezményt az Egyesült Államokkal, de ott van Kambodzsa, Malajzia, Tájföld. Kína délfelé nagyon kacsingat az energiaforrások miatt, de ugyan ezt teszi a Nyugat is.

 Kína már úgy gondolkodik, hogy az ellenség ugyanaz, mint Oroszországnak - Washington. Kína látja, hogy miféle katonai felvonulás folyik az udvarában így bizonytalan a kompromisszumok megkötésében. Legutóbb mikor Hagel amerikai védelmi miniszter ott járt kérdéseket záporoztak rá a katonai építmény miatt.

Két dolog történhet a továbbiakban, véli Paul C. Roberts: a dollár összeomlik ezzel vége a Nyugat birodalomnak, USA bedől elveszti státuszát, amivel fenyegeti a világot, vagy pedig a Nyugat háborút indít bábállamain keresztül Oroszország és Kína ellen.

Egyik súlyosabb, mint a másik, de mást nehezen képzelhető el valóban. A békés átmenetben nem hiszek, mert erre maga  a történelem cáfol rá. A patthelyzetben sem hiszek, hosszú stagnálásban, patthelyzetben sem, mert ez a rendszer nem fenntartható, sőt nem is mutat stagnálást...valamifelé tartanak a dolgok nem pedig megülnek. 

Kommentárban elmondhatja véleményét. Mit gondol Ön erről? Mivel egészíteni még ki gondolatmenetemet?

Az Egyesült Államok összeomlásáról készült egy film, amelynek trailere itt látható