2013. június 30., vasárnap

Máté Imre: A TELJES nyirkai jóslat

Mihelyt közzétettem „ Yotengrit 2 „ c. könyvemben a „Nyirkai jóslatot”, a mások szellemi hulladékából élők serege vetette rá magát. Csűrték, csavarták, hamisították, magyarázták. Lett belőle „nyitrai”, sőt „nyiglai” jóslat is. Védtek, támadtak vele pártokat, személyeket, fűztek hozzá magyarázatokat. Jelentkeztek „póttartalékos próféták” is, akik a folytatás sugallatait vélték fülükben zümmögni. Nem mesét költök, de egy két lábon járó fajtánkbéli azt jelentette, hogy ő volna személy szerint a jóslatban említett „zengő sivatag tigrise”. Gondoltam, elszállásolom egy jó hírű állatkertben, de ezt zokon vette. Ám akadtak tudós koponyák is, akik elolvasták minden irányból és filológiai csapdák segítségével rájöttek, hogy én egyet s mást elhallgattam a jóslatból. Így igaz! Visszatartottam a személy szerint rám vonatkozó jóslatokat, hozzám közel álló személyekre és a Yotengrit Egyházra vonatkozókat, meg még sok egyebet, ami a jóslat közlésekor nyugtalanságot válthatott volna ki. Most, miután lelepleztek és többen is követelik, mint mondják, a „teljes igazságot”, szabadjára engedem a teljes jóslatot. A teljes nyirkai jóslat


„Hét táltos találkozott a nyirkai Hany-ban. Két asszonyember, meg öt férfiember. Jó, ha ennyien vannak a „Nagy hívás”-hoz. Mert nagy SZELLEM-et szándékoztak idézni, a nemzetre zúdult bajhalmaz miatt. Tudni akarták, meddig tart ez a nyomorúság, meg miképpeg alakul a jövendő. „Nagy hívás” akkor köll, ha az ÉG nem nyilatkozik magától. A táltos asszonyok egyike „utaztatható” volt. Fölmenének tehát a Rókadombra, az elhagyott csordakúthoz, az égés szélére. Áldoztak vízzel UKKÓ-nak, tűzzel GÖNÜZ ISTENAPÁNK-nak. A „látó-halló” táltos asszony nekivetkőzött. A többiek bedörzsölték maszlagbimbóval, hogy ne ostromolják a szúnyogok. Mert nyár volt és alkonyodott. Nyakába kék ékkövet akasztottak. Az áldozó tűz parazsára zöld borókagallyat raktak. A táltos asszony füstöt lélegzett, a többiek meg rejtőztetőt dunnyogtak. Dobolni, furuglázni nem mertek, a határőrség miatt. A táltos asszony révületbe esvén átadta fejében lakó szelleme helyét az idézett SZELLEM-nek, hogy az az ő nyelvével szólalhasson. Lápkumánja táltos SZELLEMÉT idézték, mert az idevalósi volt, a mi fajtánk. A táltos asszony először fölszökött, de a többiek körbe vették őt, nehogy baj érje. Először csak hebegett, aztán szóval szólta a régi nagy táltos üzenetét:

Még öt-hét!
A medvebocsot lépre csalják és elverik rajta a port.

Még nyolc-kilenc!

A Duna két partján vérben úszik a hulló lomb,és ösvények tapostatnak a hanyatló Nap palástján. Nevet kiáltanak. A nevén szólított Öreg tétovázik, de vállalja sorsát. Ifjak ragadnak fegyvert, nők és férfiak egyaránt. Közel a győzelem.

Ekkor megelevenednek az árnyékok. Az igazi harcosnak kedvét szegik. Az ügyet Nyugattól-keletig elárulják. Szerencsés, ki időben kereket oldhat.

A Negyvenkilencedik vert hadból követi a hanyatló Napot. Bugrisok földjére megy a Képíró Asszonnyal. Oda kapja a kasza-üllőt. Dinnyeföldről üzen neki a Negyvennyolcadik, de ő a vörös sziklák felé fordítja a rudat.

Nagy az érvágás!

A Négy Folyó Városának Igaz Emberét kiejtik az ablakon. A győzők eltanácsolják a kopasz zsarnokot, és a Vasmacskák Városának fattyát teszik meg helytartónak. Ő megöleti a Tétovázó Öreget. Az ifjúságon bosszút áll.

Sokáig uralkodik és megrontja a nemzetet. Jutalmazzák az elvtelenséget, mindent pénzben mérnek. A lakás, a ház csak lakhely, nem otthon. A gyerek nyűg.

Még húsz-huszonegy!

A kétfarkú oroszlán elbődül, de ugrani nem mer. A mieink is átkelnek a Dunán, ősi földre. A víg mosoly torz vigyorra változik. Itthon a földművest már megtörték.

Még nevén a föld, de cseléd sajátjában. Lazul a lánc, rozsdásodik a bilincs.


Még negyven és néhány!

A Nagykövet cselt vet, összeesküvést sző. Korábbi ellenfelek összefognak. Rést vágnak a kerítésen. Meglazítják a medvebocs láncát,a kétfarkú oroszlán ketrecének rácsát is. Nem hálásak. A vörös tüzet okádó sárkány ebbe belebetegszik. Harsona jelzi a szabadság kezdetét.

A szürke marhát napos legelőre engedik. A csorda megszédül a szabadságtól. A barmok egymást öklelik. A nép elkergeti a kapuk nyitogatóit.

A Jóindulatú Beteg kerül élre. Mások intézkednek. A földművestől elveszik örökét,és dobra verik. A senkiháziak vérszemet kapnak. Bitangok tékozolják a fényt.

Gyülekeznek a dögmadarak. A Nagy Tengert átröpüli a Napból szálló, galambnak álcázott karvaly. Megérkezik a Kánya is - osztozkodni. Megint terelgetik a népet. Hiteket erőltetnek. Szaporodnak a pénzért fönnhangon imádkozók. BOLDOGASSZONYUNK-at elfelejtik, buta lúddá tekerítik. Jaj pedig, ha ISTENÜNK ASSZONY-FELE elfordul tőlünk, vagy mink őtőle!

A Régi Nagy Csata Városában EZEK papjai dűlőre jutnak, és új lovat nyergelnek. Összeesküsznek Isten Képmása ellen a Könyörtelenség Hatalmasaival.

A galambnak álcázott karvaly és a kánya, Égigérő fára segítik a Kiskanászt. Szívében király, álmaiban császár. Szépen szól, rondán cselekszik. Zsákja feneketlen. Letaszítják - újra mászik!

A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak!

Még ötvenöt-hatvan!

Az íjfeszítő sarja lukas hajóra száll. Az ő ingével-gatyájával tömik a rést. Messze jutottak a parttól, már nem tud kiszállni.

A döglött sárkány kutyáit a Koronázatlan Cár veszi pórázra.

A Szűkszavú Tárnokmestert tuszkolják élre. Saját táborából ütnek pártot ellene, mert a Koronázatlan Cár úgy akarja. Paprikajancsiból csinál vezért.

A nemzet tűri - nem látja meg rajta a rángató madzagokat. A csellel hatalomra segített Paprikajancsi pofátlanul önkényeskedik, buzerálja a népet. Nyegle és buta. A Kiskanász malmára hajtja a vizet. Jobb ellenfél nincs. A nép tűri őket.

Nemes lovag-ősök fehér liliomán tipródik a nemzet. A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos. A különb nem viszi sokra, mert irigylik. Ki-ki rántja lefelé a másikat, az országot együtt. Lenézett népek mögött kullog a magyar!

A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld!

Nyomulnak földünkre sivatag elöl, tenger elöl. Tódulnak napkelet felöl. A trónfosztott vörös cár gazdátlanná vált ebei zsibvásáron herdálják el a föld színét, mélyét, a levegőeget, vizeket. Ki koncon van, ki koncra tör. Egymást ugatják bohóc szerepben.

Minden elhamisul. Csak alvilág van, meg Ál-világ, mondja a szavával nem játszó pénzváltó. Lekantározzák az igáslovat, lenyergelik a versenyparipát. Az értelem elvándorol. Még nincs, aki véres kardot hordozna körbe,de érlelődik a vihar…


Még hatvan-hetven!

A Negyvenkilencediket Fényasszony emlékezteti küldetésére, fogadalma és hatalma szerint cselekedni. Vonakodik, mert a Fekete Dögmadarak rendje reszketősre mérgezte. De leszáll a folyótorkolat sziklájáról és megválik fügefáitól, hogy a Rába partján szélnek eressze az életképesség igéit.

Sok acsarkodó ellensége támad és haszonlesők hada környékezi. Egymást ugatják, marják,mint dögön marakodó ebek. A Képíró Asszony égbe száll.


A magát más csillagzatból leszületett asszonynak tettető ringyó kaszabol és élre tör. Apró halakat kever nagykanállal és elbukik.

A kertek parlaggá romlanak. Rozsdásodik minden szerszám. A rátarti úr napszámért kunyerál. Már mindent elkótyavetyéltek.

Paprika Jancsi utat tapos a Kiskanásznak, aki azt hiszi, magasba szállt, pedig csak Paprika Jancsi csúszott mélyre.


Koronát áhít....a baloldaliról van már szó

Három hamis látnok áltatja, mintha nagy király lelke laknék benne. Sokat igér, de nem tudja szavát tartani. Igér, igér, de adni nem tud, csak elvenni.

Reszket, kinek vagyona van, mert sor kerülhet rá hamis vádakkal. Dézsmaszedők, vámosok sanyargatják a népet.

Asszonyainkat, mint birtokolt barmot lerángatják családi küszöbükről fertőző hodályokban szülni. Bábák dacolnak. Tömlöcbe vetik őket. A betűvetésben gyarló főember nem irgalmaz nekik.


Az istápolásra szorulókat is sanyargatják. Félnek segélyért esdekelni. A szegényt leköpesztik, a gazdagot zsarolják.

A Kiskanász hegyekből vár segítséget igéretekkel. Csalódnak azok is.

Forgácsolódik a nemzet. Sem az Országló, sem a Pártütő nem érti föladatát. Nem nyilat tör, hanem gátol. Amaz meg dölyfösen országol. Rendet vágat hamis, meg igaz hitek virágos mezején egyaránt.

A Negyvenkilencedik ráver tűzön ajazott dobjára. Ifjak sereglenek a Kiskanászt szavak erejével trónfosztani. Őt bugrisok védelmezik a Kányával szövetségben. Ez vérontáshoz vezethet.

A Csillagszemű Asszony fohászkodtat a MAGYAROK ISTENÉ-hez, annak erejét növelendő. Erő támad, sebes forgószél.

Eddigre már nagy a romlás. Zsíros föld hátán, szántatlan ugaron nélkülöz a nép. A gazdából napszámos lett, de kevés a lapátolni való.

A Fekete Kányák rendje hatalomra tesz szert és zsarolja a Kiskanászt, aki jót akarna, de rosszul.

Zsarolja egy siheder kori barátja is, aki nagy vagyont harácsolt össze és villogó ruhában futkározik. Huszonöt strázsa ügyel rá.

A Kiskanász - vásári hintások sarja-,igazságos szigort akar, de az sanyargatássá fajul. A nép lehurrogja, de nem tágít (szerintem orbán fog maradni...ez erre utal). Avítt helyébe hevenyészett (kidolgozatlan, csip-csup) törvényt erőszakol. Magára haragítja a Hadakat.

A tengereken utat változtatnak a hajók.

....nyilván kereskedelmről van itt szó...egy újról ...s már alakul a történelmi jelentőségű Transzatlanti Szabadkereskedelmi Egyezmény, amely kissé átrendezi a világkereskedelmet pl. Kínát és Oroszországot kiszoríthatják egyes piacokról.  (2015-re készen lesz)

A zsinegen táncoltatottak késve lépnek a szárnyas nyilak ősi útjára, de lépnek. Az Árva-gyerek meg az Ékesen Szóló fia útra kelnek, piros mellvértű tulok hátán.

A Negyvenkilencedik lant erejével ront hamis vádakat. Az erős táltosasszony szelleme megkísérti. Üzen a Csillagszeműnek, de az tétovázik, végül cselekszik.

A kertek művelői könnyen vészelik át a nehéz időket, mert más módon se pénz, se posztó. Előrelátó ki kamrát tölt.....(!!!!)...... Az Előrelátó Banya megálmodja és megépíti BOLDOGASSZONY nevébenYOTENGRIT Körevetét. Épülnek föld fölött, föld alatt.

Sehonnani bitang árulók ínségbe, romlásba döntik a nemzetet.

Csak alantas szolgálatok maradnak, égbekiáltó árulások. Lesznek, kik alattomos ellenséggel fújnak egy követ. Bevezetik a hét tevét (NATO-takétarendszerek), hogy az innen köpködhessen lángot-a bikát nyergelő asszonyra.Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is. A Kost Áldozó két fia tovább marakodik. A tevék magyar hajcsárai Manó bőrét húzzák Krisztus képére, hogy megtévesszék a népet, és aranyra válthassák a félhold csillogását.

Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő fiát segítik, más magyarok meg a másikat. Kettészakad a nemzet, lángra lobban az Ország. A lángot vér oltja.

Oltalmazó rejtekhelyről gondoskodik, aki hallgat az Egekből sugallt igékre. A Holdfényes Asszony köreveteket épített, alattuk rejtekekkel. Kertekben sarjad az új élet.

A vándor nép keserüli meg ocsúja garázdaságát. Ezeken nagyra nő a rájuk rakott szarv. Szítják, tüzelik őket távoli idegenek, akik vizeinket szomjazzák, földjeinket éhezik. Ezek egy része sivatag elöl fut,más részük tenger elöl menekül.

Magyar magyart gyilkol, de a bika hátáról (lásd a bikát a képen) is ide lőnek a hét teve miatt. A nép fele elpusztul.


A szomszédok megmozdulnak, de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is. A megszeppent maradék UKKÓ-t híjja, BOLDOGASSZONY-t.

Áldanak Földnek és Égnek víz-szerrel, tűz-szerrel. Szívben, gondolatban, test és lélek mozdulataival, a Nap és a Hold járásának ösvényén.

A haragosok megbocsátanak egymásnak, az irigy örül más szerencséjének, a rátarti nem rázza a rongyot,a közönyös siet segíteni.

Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja a zenélő sivatagok tigrisét, és böcsületes alkuval visszakerül, ami visszajár. Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé, YOTENGRIT, az ŐS-TENGEREK ISTENE nevében.

A JÓ SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYE győzedelmeskedik.

A táltosok közös gondolattal kérdezték: „Így van ez megírva – nem lehetne-e másképp?”

A SZELLEM erre ezt felelé: „Minden jövendölés ókumálás, a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltozatható – ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívelitek az ősök intelmeit.”

A táltosok megköszönték Lápkumánja táltos szellemének a jövendölést meg útbaigazítást. Ő távozott, a táltos asszony szelleme pedig visszatért testébe. Inni kért. Sokat ivott, és mély álomba merült azon nyomban. A többiek betakarták és strázsálták hajnalhasadtáig. Akkor lemosták róla a maszlagot. A férfi táltosok térdet, fejet hajtottak előtte, asszony táltos-társa pedig fejére tette kezét és rámondta az igaz nő-barátok áldását:’BOLDOGASSZONY oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!’Ezek után ki-ki hazaméne és tette a dolgát.”UTÓHANGOK A NYIRKAI JÓSLATHOZ

A mai napig általában világos minden. Ami megtörtént az könnyebben megfejthető, mint az, ami nem történt meg, csak sejtetve van, képletes szövegbe csomagolva. Azt már értjük, mit jelent, hogy a "nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld". Értjük, mert régóta zajlik az ország kiárusítása és már tényleg ott tartunk, hogy lábunk alól elkótyavetyélik a földet, tartalmával együtt. A jövőt illetően legtöbben a hét tevét nem értik és a zenélő sivatagot. A tevék az arabok felé sejtetnek, a zenélő sivatag pedig a Takla-Makán. Megkövült fák ágai zenélnek a homok mélyén, ha erős szél mozgatja a buckát. A "zenélő sivatag tigrise" azt sejteti, hogy számíthatunk problémáink megoldásában keleti rokonainkra. A jóslat, noha sok rosszat vetít be, kedvező jövőt ígér, ha sok vér árán is. A Magyarság összefog és "...új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé, YOTENGRIT, az ŐS-TENGER-ISTEN nevében. A jó szomszédság törvénye győzedelmeskedik!" Köznapibban fogalmazva: a YOTENGRIT vallás jegyében megújhodás történik nem csak Magyarországon, hanem "az öt égtáj" felé, a határainkon túl is. Ez a jóslat fedi Nostradamus jóslatát, mely szerint: "A tenger nevét viselő vallás győzedelmeskedik" (N. X./ 96.)

2013. június 29., szombat

Az Egyesült Államokat több ízben is figyelmeztették, hogy...megfogják tenni...

Az első videó három éves:  egy nagyméretű katonai rakétát indítottak el Kalifornia partjaitól nem messze. Mentek a találgatások, hogy mi is volt ez, de egy biztos, valak üzent a másiknak, hogy ők készen állnak. A szakértő szerint Obama üzent Kínának és az Oroszoknak, de szerintem nem ez történt, mert akkor miért Kalifornia mellett tették volna ezt? Miért nem mentek el egészen Kínához közel?....szóval a rakéta Kínáé volt....s egyenlőre üres volt...

A második videó egy még idei eseményről ad hírt, mégpedig, hogy két orosz nukleárisan felszerelhető bombázó közelítette meg az USA felségvizeit, amire már régóta nem volt példa...az üzenet egyértelmű, nagyon nem kell magyarázni.

A legalsó pedig 2014. feb. 27.-ei történés: Orosz hadihajó jelent meg hirtelen Havannában Miamitól egy köpésre. A fedélzetén teljes fegyverzettel....nyilvánvaló, hogy figyelmeztetésről van szó. Az USA ellen indított kínai kibertámadás katonai választ vonhat maga után

Martin Dempsey az Egyesült Államok hadseregének tábornoka a Brookings Intézet gyűlésén elmondta, hogy Kína mostanra már igen fejlett eszközökkel rendelkezik a kibertérben és ha Kína megtámadja az Egyesült Államokat, akkor válaszképpen Washington katonai támadást intézhet a levegőből, az űrből, a tengerről és a szárazföldről is akár. 

A fenti magatartás számunkra egy komoly figyelmeztetés. Idén Washington már riasztott egy Kínából érkező kibertámadás miatt, és most mindegy, hogy ez igaz-e vagy sem, a lényeg, hogy a vadbarom imperialistáknak nem szükséges a valódi támadás -lásd 9/11. Tehát végül is bármikor, ha nekik úgy tetszik, hogy készen állanak egy háborúra az indokot azonnal elő tudják állítani. 

Tavaly ugyan ez az ember arról szövegelt, hogy Ő nem fog Izrael kedvéért belemenni egy Irán elleni háborúba, mert hogy ő nem akar bűnrészessé válni. Tehát Irán nem, de Kína....az jöhet, és vajon miért? Mert az nagyobb...? ezek őrültek, pszichopaták. ...bel fognak minket vinni egy termonukleáris világháborúba...mert ezt akarják. A fenti megnyilvánulás csak ezt mutatja. 

Az Illuminati Elit már régóta leakar számolni a sárgákkal és ha azok nem hódolnak be az NWO-nak, akkor félrelökik az asztalt. 

A világ gonosz, őrült emberek kezében van! ...és hamarosan szart öntenek a ventillátorra.

A Egyesült Államok és Japán két hetes hadgyakorlatot tart egy csendes-óceáni szigeten

 Nostradamus próféciák

IX. 52.
Béke közeleg egy oldalról és háború.
Soha nem volt szorongatás ilyen nagy,
Sírnak férfiak és nők, ártatlan vér a földön,
és az lesz Franciaország egész széltében.

II. 46.
A nagy emberi nyugtalanság után meg nagyobb készül,
A nagy Mozgató a korokat megújítja,
Véreső, tor, éhség, kard, járvány.
Az égen futó tűz látványa hosszú szikrázással.

Hatsoros 27.
Égen tűz a nyugati oldalról
és délről fut egészen keletig.
Fele fele halálozás, anélkül, hogy okát találnák.
A Mars harmadik kora háborús.
Drágaköveket latnak tűzben felragyogni,
Rubin-kor jő, és az éhség vége.

2013. június 28., péntek

A Egyesült Államok és Japán két hetes hadgyakorlatot tart egy csendes-óceáni szigeten

Aki figyeli az eseményeket az számára egyértelmű, hogy Kína ellen szervezkednek. A napokban Japán ígéretet tett a Fülöp-szk.-nek, hogy segíteni fog rendezni a Kínával való területi vitákat.
Eljön az idő, amikor a két nagyhatalom végül összecsap...ez kétségtelen. Az Egyesült Államok haditengerészeti ereje ebben az évtizedben főleg Kína köré fog épülni -úgy 60%-ka. Már eldöntötték és Kína is készül.

2013. június 27., csütörtök

Zombi világháború: Az Illuminati Hollywood újabb üzenete a szórakozni vágyó tömeg számára.

 Alex Jons egyik műsorában leleplezi a "Z világháború" és a "Superman" c. film üzenetét, amit itt https://www.youtube.com/watch?v=OeEHpHvCDdc nézhetsz meg és a következőkről van szó:


Azt tudjuk, hogy Hollywood Illuminati kézben van és gyakran valamilyen okból (azt mondják, hogy valamiféle etikai kódexszel is rendelkeznek), ezen keresztül kommunikálnak a világgal, hogy mit és hogyan képzelnek el velünk kapcsolatban, de erről már korábban posztoltam is a prediktív programozás címén, amelyben néhány példát is felhoztam https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462581240484193&set=a.227181714024148.54636.209377139137939&type=1&theater

 A WWZ is pont egy ilyen jelzéssel bír, vagyis egy teljesen anti-humánus, emberellenes szellemiséggel van átitatva: mi vagyunk a világ problémája és rövidesen mennünk kell, akár egy nagy katasztrófa során, de nem kell félni mert az ENSZ megmenti a világot. 

Az első pár másodpercében a legújabb WWZ előzetesnek, egy fiatal kislány kérdezi, „Apu, mi az a statárium?”, ahogy az a háttérben szól a TV-ben. Ahogy ez egyértelmű, a film igazi motivációja hogy a megfelelő propagandát adja az ENSZ maszkjában tetszelgő világdiktatúra kialakításához.
Alex Jones és csapata rakta össze a videót ami megmutatja a filmben használt propaganda eszközöket, amik arra szolgálnak hogy megszoktassák az emberekkel az átmenetet a világrendben, egy esetleges biológiai támadás esetén.
Sokan vitatkoznak, hogy ez csak egy „film” ami nem jelent semmit, és hogy megítéljük a statárium említése miatt, de bárki meg tudja mondani még alap műveltséggel is hogy filmnek a propagandista hatása a célcsoportokon szándékos és az amerikai népesség kondicionálását szolgálja.
„We talk about end of humanity!”

A Supermanos filmben vannak pozitívumok, de sokan az S-es ruhát viselő színészben is az Antikrisztus karakterét vélik felfedezni, aki gyanúsan a Megváltó szerepében tetszeleg.

Nos bizonyára sokféle oldalról lehetne elemezni a szórakoztató ipar új gyártmányait, de azt hiszem ennyi elég is.

Készülődés a III. világháborúra

 A légi-űr csapatok hadgyakorlatán a moszkvai és az ország középső részének védelmét ellátó légvédelmi brigádok, rakétás ezredek és rádiós egységek vesznek részt. A hadgyakorlaton összesen 800 katona és több mint 100 darab harci gép lesz jelen. Az esemény június végéig tart majd és 3 lépcsőfokban fog lezajlani.

A hadgyakorlat különlegessége az lesz, hogy olyan valóságos harci helyzetet fog modellezni, amely során az elméleti ellenség légi-kozmikus fegyvereket vet majd be.Oroszország légi bázist alakít ki Fehéroroszországban. A támaszpont Lida városban, a lengyel és a litván határ közelében lesz – közölte Viktor Bondarjev altábornagy.
„A légi bázis fontos eleme lesz a szövetségi állam első stratégiai védelmi vonalának. Biztosítja Belorusszia légi térségének védelmét” – jelentette ki Bondarjev. - A bázis még az idén megkezdi működését. SZU-27SZM3 modifikált vadászgépeket helyezünk el itt - mondta a tábornok.
 Emlékezzetek, az Oroszok 2-3 éve azt mondták, hogy ha lesz rakéta elhárító rendszer Lengyelországba telepítve, akkor ők is közelebb hozzák Európához a védelmi rendszerüket! Lavrov múlt heti kijelentése a rakétákkal kapcsolatosan is azt támasztja alá, hogy a szembenállás egyre élesebbé válik!

2013. június 26., szerda

Ez hozhatja el a következő összeomlást -

Nem jó a jegybanki lazaság, a kamatszintek emelkedése viszont összedöntené a világot – mondja a jegybankok jegybankja.Időnyerésre jó volt a rendkívül laza monetáris politika, de most már ideje lenne véget vetni neki, egyébként pedig a kormányokon a sor – írja hétvégén kiadott éves jelentésében a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) Bázelban azaz Bábel...még az épület is hasonló.

A világ központi bankjait összefogó bázeli szervezet viszont arra is figyelmeztet a tanulmányban, hogy az átlagos kamatszintek 300 bázispontos (3 százalékos) emelkedése gyorsan összedöntené a világot, de legalábbis súlyos bankválságot okozna. 
A 2008-as válság után a legnagyobb jegybankok gyorsan nulla közelébe vitték a kamatlábakat, és ezen túl szokatlan módszerekkel, főként masszív eszközvásárlásokkal is próbálták a bankrendszer likviditását növelni. Erre azért volt szükség, mert a pénzintézetek máshogyan nem jutottak volna forráshoz, és dominószerűen összeomlottak volna.
Azóta a legnagyobb jegybankok szinte ingyen biztosítanak forrást a pénzügyi szféra szereplőinek, és agresszív vevőként vannak jelen egy sor eszköz – főleg az amerikai és a japán államkötvények – piacán. A bizalom látszólag visszatért, a kötvények drágák lettek, miközben a részvényindexek is történelmi csúcsra emelkedtek.
A jegybankárok szervezete szerint viszont most már a kormányok térfelén pattog a labda. Ők a maguk részéről megtették a dolgukat, időt adtak a politikusoknak, hogy rendbe tegyék a dolgokat, ők azonban nem éltek vele.

Inkább legyen akkor bankválság

Napról napra több kockázatot és kevesebb előnyt hoznak a rendkívüli monetáris intézkedések a BIS szerint. Mivel mindenki olcsón jut forráshoz – legalábbis a pénzintézetek –, az alacsony kamatok miatt pedig nagy a hozaméhség, ezért a piaci szereplők agresszívan vállalnak kockázatot, és rosszul helyezik ki a tőkét.
Ez brutális torzulásokat, eszközárbuborékokat okoz a tőkepiacokon, a hitelrészegségnek fájdalmas lesz a másnapja. Nagy a veszélye annak is, hogy a szakadatlan pénzpumpálásból előbb-utóbb kezelhetetlen infláció lesz, elszállnak a fogyasztói árak, amivel mindenki rosszul jár.
A jegybankok, közöttük is elsősorban a legnagyobb szereplők, az amerikai Federal Reserve, a japán Bank of Japan, az Európai Központi Bank mérlegeiben a nagy lazaság miatt összesen 10 ezermilliárd dollár értékű kötvényállomány halmozódott fel – fájlalja a jegybankok jegybankja. Ez a válság előtti szint két és félszerese. Fenntarthatatlan, hogy ez így menjen tovább, ezért mihamarabb a pénzpolitika szigorítására lenne szükség: a nulla közeli kamatlábak emelésére, és az eszközvásárlások leállítására.

Valakinek el kell vinni a balhét

A szigorítás viszont paradox módon a BIS szerint is végzetes lenne, hiszen kamatemelkedés esetén valakinek le kell írnia a veszteségeket. A kötvények hozama fordítottan arányos az értékükkel, tehát ha emelkednek a kamatok, akkor az állampapírok értéke csökken. Ha megkezdik a jegybankok a kamatemelési ciklust, akkor óriási veszteséget fognak okozni saját maguknak, és a többi szereplőnek, aki ilyen papírokkal rendelkezik.
A fejlett országok adósságállománya akkorára nőtt, hogy egy 3 százalékos kamatemelkedés az Egyesült Államoknak ezermilliárd dollárjába (a teljes gazdaság 8 százalékába), Japánnak pedig a GDP közel negyven százalékába kerülne.
Ilyen sokkot egyik ország bankrendszere sem viselne el, a veszteségek leírását más eszközök eladásával próbálnák pótolni a bepánikolt befektetők. A határokon gyorsan átterjedő hatások miatt aztán gyorsan mindenkit magával rántana az örvény, különösen az olyan sérülékeny, a piaci hangulattól függő országokat, mint Magyarország.
Ráadásul nem is lenne teljesen példa nélküli egy ilyen forgatókönyv, 1994-ben például egy év alatt 2 százalékot ugrottak az amerikai kamatok.
Nem a legjobbkor tette közzé dörgedelmes intelmeit a háttérszervezet, hiszen a piacok világszerte rettegésben vannak a Fed eszközvásárlásai csökkentésének esélyéről szóló spekuláció, valaminta kínai hitelpiacok gondjai miatt. Az amerikai tízéves kötvényhozam rég nem látott magasságba, 2,7 százalékra emelkedett, miközben május elején még 1,6 százalékon állt.

Megszorítás a végtelenbe

"Ha halogatják a fájdalmas intézkedések végrehajtását, akkor a piaci felfordulás idején még jobban fog fájni a költségvetések visszavágása" – írja a BIS, a szervezet szerint ugyanis előbb-utóbb biztosan el fog fogyni a befektetők türelme. A jegybankárok szervezete szerint a megoldás csakis a fiskális konszolidáció, tehát a költségvetési politika fenntarthatóbbá tétele lenne. A kormányok csak így tudnának elég hitelesnek tűnni ahhoz, hogy a befektetők méltónak találják őket arra, hogy hitelezzék őket.
A laza monetáris politikával éppen az a fő baj a BIS szerint, hogy leveszi a nyomást a kormányok válláról, amelyek így elkényelmesedve tovább halogatják az egyébként szükségszerű strukturális kiigazításokat, megszorításokat. A jegybanki vásárlások – és dél-európai országok esetében ezek ígérete – ugyanis csúnyán manipulálják a kötvénypiaci hozamokat: lenyomják őket, és így nem a befektetők valós ítéletét jelzik.

Mit beszélnek ezek?

Igaz, a BIS-t már sokan kritizálták, hogy olyan témákba beszél bele, amelyekben nem illetékes – a költségvetési politika a fejlett világban általában a választott kormányok, és a nem kinevezett tisztségviselők asztala. Inflációra a legtöbb közgazdász és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint addig nem kell számítani, amíg a legtöbb fejlett országban a legjobb esetben is stagnálnak a bérek, magas munkanélküliség és az ipari kapacitások kihasználatlansága, valamint a bankok sem hajlandóak hitelezni. Ilyen körülmények esetén a vállalatok egyszerűen nem képesek arra, hogy árat emeljenek, márpedig enélkül nehéz inflációról beszélni.
A költségvetési megszorítások a legtöbb esetben (legalábbis rövid távon) súlyos recessziós következményekkel járnak. Ha az állam ki akarja egyensúlyozni a költségvetését, akkor valamilyen módon pénzt kell kivonnia a gazdaságból. Akár adót emel, akár kiadásokat csökkent, a többi szereplő megérzi, és kevesebbet költ. Ha viszont nincs növekedés a gazdaságban, akkor az államadósság emelkedik a GDP arányában.
Mások történelmi példákra – főként a harmincas évek eseményeire – hivatkoznak, amikor arra kell rámutatni, hogy milyen tragikus dolgokhoz vezet, ha a költségvetési és a pénzpolitikát egyszerre szigorítják. Akkor ugyanis a jegybankok és többfelé a kormányok is szigorral reagáltak a világválságra, a gazdaság mély depresszióba esett, majd – ha nem is biztos, hogy emiatt, de – hamarosan jött a világháború.

Ha a szén-dioxid olyan rossz dolog, akkor a növénytermesztők miért vásárolnak CO2 generátort annak érdekében, hogy megduplázzák a termést?

Az Ontario állambeli agrármérnök/miniszter arról beszélt, hogy  kormányzók és termelők már évek óta ismerik és most már tudományosan is bizonyított tény, hogy a CO2 megnövelésével sokkal jobb a terméshozam az üvegházaknál, ugyanis 1,000 ppm szintnél a fotoszintézis 50%-kal megnő. Tehát a szén-dioxid valójában segíti a növények regenerálódását, zöldülését és így sokkal több oxigént is tudnak termelni az emberek számára.

Alább egy készülék hirdetése látható, amivel bámulatos eredmény érhet el az üvegházban..


Szén-dioxid elleni harc, valójában gyűlölet beszéd az Anyatermészet ellen. http://www.naturalnews.com/040890_greenhouses_carbon_dioxide_generators_plant_growth.html

Szén-dioxid (CO2) nem szennyező és a globális felmelegedéshez semmi köze. Az átlagember megtévesztett, és zavaros fogalmakkal rendelkezik, hogy miről szól a jelenlegi globális felmelegedés vita, és hogy mik az üvegházhatást okozó gázok. Az emberek összekeverik a szmogot, a szén-monoxidot (CO) az autóból kiáramló szennyező anyagokat az életet támogató, s nélkülözhetetlen nyomgázzal, a szén-dioxiddal (CO2). 


A globális klímakatasztrófával riogatók meg elmehetnek melegebb égtájakra 

A globális katasztrófa max azért szabadul ránk, mert pusztítjuk a természetet és ezért az anyatermészet megbüntet minket, de nem azért mert túl sokan vagyunk, meg amiket szoktak mondani.

Éljen a CO2...többet és többet akar a Föld, hogy a megavállalatok pusztítása minél gyorsabban helyreálljon, de erről úgy is gondoskodik az univerzum rendje...talán úgy, hogy el kell takarodnunk...

al gore global warming(NaturaHirek.hu) Gyakorlatilag minden, amit korábban már a mindennapi hírekben hallottunk az állítólagos üvegházhatású gázokról- különösképp a szén-dioxidról- hamisnak bizonyult a NASA Langley Kutatóközpont által közzétett adatok tükrében. Mint kiderült, a legújabb bizonyíték szerint: azok a légköri üvegházhatású gázok, amelyekről Al Gore és az összes többi globális felmelegedés-hazugság kitaláló régóta azt állították, hogy túlmelegedést okoznak és el fogják pusztítani bolygónkat, valójában hűtik azt.
Amint arról a” Principia Scientific International”-ban írt cikk is beszámol, Martin Młyńczak és kollégái a NASA kutatóközpontjában a Föld felső légkörébeni infravörös kibocsátásokat követték nyomon egy napvihar alatt és után, március 08-10 között. Amit találtak az az volt, hogy a napkitörés során felszabaduló hatalmas energia az űrbe reflektálódott, nem pedig a föld alsó légkörében halmozódott fel.
Az eredmény összességében egy hűtő hatás lesz, ami teljesen ellentmond a NASA saját klimatológiai részlegének állításának, miszerint az üvegházhatású gázok globális felmelegedést okoznak. A légkörben széles sávú emissziós rádiometriával összegyűjtött adatok alapján mind a szén-dioxid (CO2) és a nitrogén-oxid (NO) üvegházhatású gázok- amelyek a Föld felső légkörében nagy mennyiségben vannak jelen- visszatükrözik a meleget okozó energiát ahelyett, hogy elnyelnék azt.
“A szén-dioxid és a nitrogén-oxid természetes termosztátok”- mondja James Russell a Hampton Egyetemről, aki az úttörő SABER tanulmány egyik vezető kutatója volt. ”Amikor a felső légkör (vagy termoszféra) felmelegszik, ezek a molekulák olyan keményen próbálnak megszabadulni a rájuk sugárzott hőtől ahogy csak tudnak.”

polar-bears-croppedA CO2 szinte minden napból származó “fűtő” sugárzás bejutását blokkolja az alsó légkörbe

Az adatok szerint a napsugárzás akár 95 százalékát blokkolja a felső légköri CO2 és NO. Ezek nélkül a szükséges elemek nélkül a Föld képes lenne potenciálisan pusztító mennyiségű napenergia elnyelésére, ami elolvasztaná a sarki jégsapkákat és elpusztítaná bolygónkat.
“A kinyilatkoztatás élesen ellentmond az úgynevezett üvegházhatást okozó gázok alapelméletének, amely azt állítja, hogy több CO2 több felmelegedést jelent bolygónk számára”- írták H. Schreuder és J. O’Sullivan. “Az új és lenyűgöző NASA tanulmány adatai cáfolják a korábbi elméletet. Gyakorlatilag nagyon kínos felfedezést jelent ez a NASA vezető klimatologusa, Dr. James Hansen és csapata számára.
Dr. Hansen, természetesen mindeddig a globális felmelegedés nagy szószólója, nagyban előremozdította az “ember okozta éghajlatváltozás” hisztériáját az USA-ban. Az új SABER tanulmány kiadása után azonban Dr. Hansen kényelmesen nyugdíjba vonult és befejezte pályafutását a NASA klimatológusaként. Állítólag most azt tervezi, hogy hátralévő idejét annak fogja szentelni, hogy “felhívja a fiatalok figyelmét a tudományok implikációira. ”
Források:

2013. június 25., kedd

Leleplezőnek mondott beszédről, amit egy félig-meddig nyilvános találkozón hangzott el egy kanadai volt kormányembertől.

Nos, én régebben imádtam és végülis most is rajongok a téma iránt, de megnéztem és nekem úgy tűnt, hogy ez egy olyan gőzleereztés célzatú meeting lehetett, vagy valami figyelemeltereléses dolog, mert végeredményben áttörő jelentősége nincsen. 

A másik dolog, hogy nagyon árnyaltan fogalmaz,... pár finom csemegét elhint az ember, amiket már így is tudhatunk a magazinokból és kész. ád kettő és ád három, a végén ugynazokat a problémákat nevezte meg mint probléma, amikre mondják az Elit, hogy probléma...klímaváltozás megállítása.. baromság az egész,... a végén valami neo-spirituális maszlag. Itt megjegyzem, hogy ez a "bejelentés" 4 hónappal ezelőtt történt...na és...van ennek valami következménye? Semmi. ...és összehasonlítva az NSA lehallgatási kiszivárogtatáss üggyel, ami komoly nemzetközi botrányt kavar, azt mondom, nyugodtan visszaülhetünk és bújhatjuk tovább az UFO magazinokat.Ezt a találkozót a Cabal vagy elit szervezte és saját céljára használja. Az Elit néha kidurrantgat ilyen lufikat..időnként megmutatja magát, hogy lassan elfogadhatóvá váljon, de számos céljuk lehet ezzel....néha úgy lehet a legjobban elbújni, ha szem előtt vagy.
http://www.youtube.com/watch?v=98sM14521sk

A 2008-as összeomlás csak egy vicc lesz ahhoz képest, ami csak most fog következni -vélik a veterán elemzők.

Minden a legnagyobb rendben...csak feküdj vissza...vak lárma, -üzeni a Napi hírek alább. Na persze, mit vártunk a mainstreamtől...és a kb. 18 éves Kuti Ákika vezető elemzőtől....akkorát nevettem, amikor megláttam a tévében miközben az előrejelzésekről beszélt... A magyar média ezt tudja nyújtani.

Viszont veterán szakértők -Gerald Celente, Peter Schiff és még sokan mások - a kasztasztrófális véget látják a pénzügyi hullámvasútban. A piaci instabilitás, nem éppen azt jelzi, hogy a dolgok helyrejönnek, hanem azt, hogy ebből nagyon nagy baj lesz.

 Minden ugyan azon az úton halad mint 2008 előtt, ugyan azon pénzügyi rendszer alatt egyre rosszabbodó körülmények között és jön valaki, aki azt mondja, hogy visszatérünk a rendes kerékvágásba...

Az Elit le akarja rombolni és újra föl akarja építeni a Világrendet, mert tudja, hogy a dollár már nem sokái húzza és kell helyébe valami új, továbbá beakarja vezetni a globális világbank-rendszert a FED mintájára.

Lynsei Williems szerint, -aki kapcsolatban áll egy belső emberrel-, az Elit teszteli a piacot. Időnként bedobnak valamit és figyelik a reakciót, hogy majd élesben a legjobb eredményt érhessék el. Az ami most folyik és amiről a cikk is szól, egyenlőre teszt volt. De azt mondja, hogy lesz egy nagy esemény, valamikor a jövőben, ami elsöpri ezt a régi rendet.
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/kevesen_mult_egy_ujabb_2008-ashoz_hasonlo_piaci_osszeomlas.557518.html

Kevésen múlt csütörtökön, hogy nem omlott össze az etf-ek piaca, ami a 2008. őszihez hasonló folyamatot indíthatott volna el − fogalmaz a Financial Times. Közben Kínában sincs minden rendben, nagyon hasonló jeleket mutat a piac, mint a Lehman Brothers bedőlése előtt. Mindez azt jelzi, hogy a Fed pénznyomdájának leállítása mellett komolyabb problémák is vannak, amiket Bernanke szavai csak a felszínre hoztak....ez volt a teszt.


A Financial Times cikke szerint a Fed szerdai bejelentése után kialakult eladási hullám döntötte be kis híján az etf-ek (tőzsdén kereskedett alapok) 2000 milliárd dolláros piacát. Elsősorban a kötvények esetében alakult ki akkora eladói nyomás, hogy sok alap értéke a mögöttes termékek értéke alá csökkent. Ez önmagában nem lett volna probléma, azonban a lap információi szerint a Citigroupnak egy időre fel kellett függesztenie az alapok visszaváltását − a hivatalos indoklás szerint a bank elérte napi kockázati limitjét.
Valójában az történhetett, hogy ezek az alapok általában vagyonuk 10-15 százalékát tartják likvid eszközökben, és ha egyszerre sokan akarnak menekülni, akkor gondot okozhat a visszaváltás. Valószínűleg most is az történt, hogy a bank nem tudta olyan gyorsan likvidálni eszközeit, ahogy a visszaváltási kérelmek érkeztek, ezért kellett felfüggesztenie a kérelmek teljesítését − mondta Kuti Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője. Szerinte a helyzet néhány napon, esetleg egy-két héten belül normalizálódhat, s ahogy a piacok visszatérnek a normális kerékvágásba, az etf-ek is tudják majd teljesíteni a visszaváltási igényeket.
Kuti szerint azért érinthette a tőzsdei alapok piacát érzékenyen a Fed lépése, mert ezeknél az eszközöknél látványosabban mérhető a tőkekivonás, miközben a piacokon sokszor nehéz követni a pánikot. A nemzetközi elemzők is megosztottak azzal kapcsolatban, hogy a csütörtöki eladási hullám a piac túlzott reakciója volt-e vagy egy új korszak kezdete. Az Equilor szakembere szerint a következő időszakban megnyugodhatnak a befektetők, azonban valószínűbb, hogy a piacok esése − kisebb intenzitással − folytatódik majd.

Napi grafikonok
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a Fed múlt szerdai bejelentésével egy időben ért csúcsára a kínai likviditási válság, mely kísértetiesen hasonlít az Egyesült Államokban és Európában 2008 őszén tapasztalt helyzetre. A Fitch Ratings már a múlt hét elején arra figyelmeztetett, hogy közeleg a kínai árnyékbankrendszer összeomlása (Napi Gazdaság, 2013. június 19.), mivel az adósok egyre nehezebben törlesztik korábban felvett hiteleiket. A probléma egyik oka, hogy a távol-keleti országban a hitelek jelentős részét nem bankok, hanem alapok, vagyonkezelők és egyéb pénzügyi szolgáltatók helyezték ki, ezért nem is releváns a hivatalos banki statisztika a rossz hitelekről. A Société Générale elemzői ehhez azt tették hozzá, hogy a kínai vállalatok hiteltörlesztési terhei elérték a GDP harminc százalékát, hasonló arány a pénzügyi válságok előtt szokott kialakulni.
A problémák miatt a bankok már egymásban sem bíznak, akárcsak 2008 őszén az USA-ban és Európában, a kínai bankközi kamat, a Shibor néhány nap alatt többszörösére emelkedett, pénteken az ország jegybankja is kénytelen volt beavatkozni, rövid futamidejű hitelt kínált a bankoknak, hogy pótolja a bankközi piacon hiányzó bizalmat, a hírek szerint 58 milliárd dollárnyi kölcsönt öntöttek a piacra. Az akció után a bankközi piac kicsit megnyugodott, a hétnapos bankközi hitelek kamata a 11,62 százalékos csúcsról 9,29 százalékra esett, de az elemzők szerint ennél erőteljesebb beavatkozásra lesz szükség, hogy teljesen lecsillapodjanak a kedélyek. A héten ugyanis ismét megugorhat a bankközi kamat, mivel a pénzintézeteknek a negyedév végi finanszírozási szükségleteik miatt még több forrásra lesz szükségük.
A Wall Street Journal szerint a kínai jegybank a közvetlen beavatkozással egy időben arra kérte a legnagyobb állami tulajdonú pénzintézeteket, hogy csökkentsék készpénzállományukat, és ők is szálljanak be a likviditás növelésébe.
Kuti Ákos szerint a kínai bankrendszer problémái nem új keletűek, hetek óta lehetett olvasni a súlyosbodó gondokról. A kérdés látszólag csak a kínai gazdaságot érinti, azonban sokan attól tartanak, hogy egy esetleges krach a növekedést is visszafogná, ami a világ többi régiójára is negatívan hatna. Az elemző szerint ugyan hasonló piaci mozgásokat látunk, mint öt éve, de most nagyon kicsi az esélye, hogy egyik pillanatról a másikra ugyanolyan összeomlás jöjjön. Látszólag az okok mások, mint 2008-ban, azonban azt érdemes hangsúlyozni, hogy egy komolyabb esésben a piac soha nem foglalkozik a fundamentumokkal − tette hozzá Kuti.

2013. június 24., hétfő

Ex-CIA igazgató javasolja Obamának Észak-Korea és Irán azonnali megakadályozását abban, hogy rakétatámadást intézzenek az USA ellen

James Woolsey volt CIA igazgató egy rádióbeszélgetésben a déli pólus felől jövő rakétacsapás veszélyeire hívta fel a hallgatók figyelmét, ugyanis úgy áll a dolog, hogy jelenleg a rakéta riasztó rendszerek főleg északra vannak betájolva, így É-Korea vagy Irán délről simán eljuttathat és felrobbanthat egy EMP fegyvert az USA területe fölött, amivel megbéníthatják az országot.

Obamához sok hasonló tanács érkezik folyamatosan, legutóbb egy volt védelmi miniszter William Perry és az új védelmi miniszter helyettes Ashton Carter is javasolta az É-Korea elleni megelőző csapást.

Egy biztos, hogy a báb-kormányok felett létezik egy sokkal agresszívabb csoport, egy igazi keményvonalas csapat olyan, mint a "Phantom" c. 2013-as filmben, akik nem ismernek határokat céljaik megvalósításában.

De valamilyen oknál fogva ez a csapat, nem, vagy legalábbis még nem lép színre. Vajon mi állhat ennek a hátterében? Ha annyira tudják, hogy mit, s hogyan kell tenni, akkor miért nem lépnek? Valószínű, hogy azért nem, mert némiképpen kapcsolatban vannak a néma üzemmódú csapattal és várják, hogy egyenlőre azok módszerei miként érvényesülnek?
 Valamiféle vita alakulhatott ki az előrenyomulás mikéntjét illetően, ez biztos. S hogy hová vezet ez? Azt nem tudni, de hamarosan megtudjuk.

A hamis zászlós hadművelet mint lehetőség mindig ott van tarsolyban, csak ehhez a megfelelő időpont szükséges. Én nem kételkedem abban, hogy bizony vannak személyek a világban, akik gyönyörködnének a az emberek nagy részének az elpusztításában.

Ennek egésznek a végkimenetele az emberiségtől függ, nem is annyira az Elittől,...hanem attól, hogy mi milyen lelki állapotban vagyunk, mennyi a bűn....és az viszont nagyon sok. Naponta állatok millióit mészárolják le, így nincs azon csodálkozni való, ha az anyatermészet ugyanezt teszi velünk...vagy mi egymással.  ....ez Kali-yuga, azaz a nézeteltérések korszaka....  ami majd egy nagy-nagy nézeteltérésben fog kicsúcsosodni....feltéve, ha nem javulunk meg.


2013. június 23., vasárnap

Oroszország: Szíria olyan fegyverekkel lesz felfegyverezve, amilyeneket még eddig nem láttak a Közel-Keleten

A nyugat már régen elkezdet szállítani a fegyvereket az Asszad megdöntésért harcoló terroristák számára, akiket Jordániában képeznek több száz amerikai katona részvételével. 

Gyakorlatilag, de fakto, a nyugati intervenció már megkezdődött és Moszkva úgy döntött, hogy szintén színre lép, hogy védelmébe vegye szövetségese és saját stratégiai érdekeit, amelynek komoly konfliktus lehet az eredménye.

Az ELIT kétségtelenül le akarja gyalulni a világ ezen részét...is. és így, vagy úgy, mindent meg tesz, hogy elérje célját. A végsőkig elmennek, de ezt a ruszkik nem hagyják és már most egymáshoz feszül a két tömb. Mind két fél a tűzzel játszik.... a III vh. itt kopogtat.

Putyin 24 órával az Obama bejelentse után úgy döntött, ő is beszáll a szállítási harcba -írja egy brit forrás. Ha valakit érdekelnek a részletek alább elolvashatja a teljest, ami az idők jelei jóvoltából le is lett fordítva.
Az alábbiak mellet még sok más rakétarendszert szállítanak Szíriába...szerinted szükség lesz ezekre?
Forrás: shftplan.com
A béke Nobel-díjas Barack Obama azt tanácsolta kabinetjének, hogy fegyverezzék fel a Szír Felszabadító Hadsereg terroristáit, hogy erőfölényt szerezhessenek Bashar Assad jelenlegi szír elnök csapatai felett. Emellett egy részleges repüléstilalmi zóna felállítása is terítéken van a líbiai invázió mintájára.
Az amerikai szárazföldi egységek jelenléte a szír határ körül arra enged következtetni, hogy az USA ismét komolyabb beavatkozásra készül a térségben, miközben még pusztítóbb fegyverekkel látja el a lázadókat egy olyan országban, ahol a konfliktusok már eddig is több tízezer emberéletet követeltek az elmúlt év során.
Az Obama kormány úgy gondolja, hogy ezek a fegyverek a lázadók javára billentik a mérleg nyelvét, ezzel az Egyesült Államok főellenségének kikiáltott al-Kaida szervezet képviselőinek adva az erőfölényt.
A KGB berkeiben edződött Vlagyimir Putyin azonban másképp vélekedik a felállásról.
Brit titkosszolgálati jelentések szerint Putyin diplomáciai kommünikét küldött az Egyesült Államok és Franciaország számára David Cameron, brit miniszterelnök közvetítésével.
A szíriai Dam Press oldal és a Dyar lap cikkei szerint az oroszok nem hátrálnak meg Szíriával kapcsolatos politikájukban, sőt, Assad csapatainak felfegyverzésével készülnek visszavágni. Az értesülések szerint olyan fegyverekről van szó, amilyeneket a közel-keleten még soha nem láttak.
Amennyiben a nyugati erők valóban harcba szállnak a szír erők ellen, biztosak lehetünk benne, hogy nem a 91-es iraki konfliktus megismétlődését fogjuk látni, ahol Saddam Hussein százezer katonája adta meg magát egyetlen lövés nélkül. A repüléstilalmi zóna esetében sem valószínű, hogy a nyugat olyan zavartalanul támadhasson meg katonai célpontokat, mint tette azt Líbiában.
Az idők megváltoztak.
Ez alkalommal Oroszország és az Egyesült Államok a tűzzel játszik. Méghozzá olyan tűzzel, ami könnyen egy harmadik világháború felé taszíthatja a világot.

A Patriot rakétákat S 300 SAM rakétákkal készülnek hárítani (ezek már Szíriában vannak). Putyin azt is kijelentette, hogy az S 300-asoknál is fejlettebb S 400-as légvédelmi elhárítórakétákból is szállít Szíriának, amelyek sokkal modernebbek a Patriot rakétáknál és a világ legfejlettebb védelmi rendszerét képviselik.
Global Research a következőket írja:

A brit titkosszolgálati oldal arról is írt, hogy Putyin egy titkos, orosz gyártmányú fegyver szállításáról is beszélt, ami Szíria javára billentené az erőviszonyokat, hozzátéve, hogy ezeket a fegyvereket nem fogják Izrael ellen bevetni, amennyiben Izrael nem vesz részt a Szíria vagy bármely szomszédos ország (Libanon, Jordánia) elleni konfliktusban.Oroszország 400 darab rendkívül modern, 60 kilométeres hatótávolságú 24-Barrel (24 töltetű) rakétakilövőt is szállít még, amelyek Szíria bármelyik határszakaszáig elérnek.
Putyin válasza 24 órával Obama szombati bejelentését követően érkezett.
Putyin egyértelműen kijelentette, hogy aközel-kelet jelentős változások szemtanúja lesz. Szíria olyan fegyvereket kap, amelyeket nem láttak még a közel-keleten, beleértve olyan számítógépes vezérlésű okosrakétákat, amelyek soha nem tévesztenek célt.
Oroszország olyan Skean 5 levegő-víz rakétákat is készül szállítani Szíriának, amelyek a szír partoktól 250 kilométerre tartózkodó célpontokat is képesek elsüllyeszteni.
Stratégiai Áttelepítés című dokumentumfilmjében Joel Skousen arról beszél, hogy a világot fenyegető legnagyobb veszély jelenleg egy esetleges jövőbeli nukleáris összecsapás Oroszország és az Egyesült Államok között.
Bár a szír konfliktus két szembenálló oldalának szánt fegyverek nem atomfegyverek, a két nagyhatalom jelenlegi hozzáállása könnyen direkt konfrontációvá fajulhat.
Vlagymir Putyin a régi, keményvonalas orosz vezetőség leszármazottja, aki hisz az orosz katonai fölényben, vasököllel irányítja országát és nem habozna háborút indítani országa hosszú távú érdekeinek védelmében.
A másik oldalon Barack Obama egyik botrányt a másik után próbálja hárítani, miközben országának gazdasága a teljes összeomlás szélén áll, komoly indokokat szolgáltatva számára a figyelemelterelésre.
A két vezető múltját és hozzáállását figyelembe véve feltételezhető, hogy egyikük sem érezne túlzott lelkiismeret furdalást a háborúval járó sok millió emberáldozat miatt, amennyiben az saját és globalista irányítóik érdekeit szolgálja.
A XX. század háborúit az állami mészárlás jellemezte. A sok millió áldozat csupán statisztikai adat a vezetők történelemkönyvében. A hatalomvágy, a kapzsiság és a korrupció oltárain ártatlanok millióit áldozták már fel és ebben a XXI. század sem különb.
Ami megkülönbözteti a jelent, hogy ma már az egész emberiség elpusztítására képes fegyverekkel rendelkeznek.
Ebben az évszázadban is háborúk várnak a világra.

2013. június 19., szerda

Moszkva katonákat és légierőt küld Szíria partjaihoz

A nyugati intervenció elleni válaszlépésről lehet szó, habár a csapatok feladata mentőakció, amit a háborús zónában hajtanának végre, ha már az orosz állampolgárok is veszélyben vannak....miért most nincsenek?...na ezért gyanús ez nekem.


A ruszki katonai szállítmány két hadihajóval érkezik http://www.debka.com/article/23058/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

Versenyt futnak a nagyhatalmak, ebből szuper dolgok sülhetnek ki ám....

Interjú a Bilderberg-el...a kártyavár összedől

Az elitnek már elő kell bújni rejtekhelyéről. Valamit muszáj lépni, a közvélemény nyomására reagálnia kell. Az emberek ébrednek, s ennek elejét akarják venni úgy, hogy beszélnek a dolgokról ugyan, de az igazságot nem mondják el. Mint ez a Lendvai is, dezinformálja az újságírókat.

 Már csak ebben az interjú részletben is található egy ellentmondásos dolog, amikor szóba került Jugoszlávia, a Bilderberg azon tanácskozott a háború idején, hogy mit tegyen a NATO, de lejjebb arról beszél, hogy a Bilderberg a világ sorsáról nem dönt....most akkor mi van? Döntsd már el....
Lendvai egy gazember, aki etikáról hadovál..."ha azt mondják, hogy ez bizalmas, és ne számoljak be róla, akkor nem teszem meg"...ja de ari. szerinted szavahihető egy ilyen ember?

Az ELIT -mint mondottam-  most már arra kényszerült, hogy felszínre jöjjön, de még nincsenek készen ezért kapkodni fognak, aminek katasztrofális következménye is lehet. Emlékezzetek mit csinált a Predator a film végén, amikor már nem volt kiút...

„Emberek feje fölött döntenek mindig, fiam”
Magyar Nemzet

A világ közvéleményét egyre inkább foglalkoztatja, hogy mi történik az évente összeülő Bilderberg-konferenciákon, amelyen idén európai parlamenti képviselők mellett José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke is részt vett. A magyarországi neoliberális sajtó többsége még az esemény tényéről is hallgat. Éppen ezért volt fontos, hogy Paul Lendvai magyar származású osztrák újságíró, aki három alkalommal is részt vett a konferencián, azt ígérte a Magyar Nemzetnek, nyilatkozik tapasztalatairól. Paul Lendvait telefonon érte utol Horváth Csaba László.


A Három élet című, önről szóló könyvben az olvasható, hogy részt vett az 1968-as és az egy évvel későbbi Bilderberg-konferencián is. Milyen témákról beszélgettek?
– Valóban, de a könyvben csupán érintőlegesen van szó a Bilderberg-konferenciáról. Nemcsak ’68-ban, illetve ’69-ben, hanem 1993-ban is részt vettem az athéni konferencián. A legkülönbözőbb nemzetközi aktuális kérdésekről beszélgettünk. A görög fővárosban rendezett eseményen főként a Jugoszlávia széthullásához vezető háborúról volt szó, illetve arról, hogy mit tegyen a NATO.

Reding a Bilderberg-konferencián
Viviane Reding igazságügyi biztos, az Európai Bizottság alelnöke június 6. és 9. között az angliai Herfordshire-ben, zárt ajtók mögött megrendezett Bilderberg-konferencián a Magyarországról szóló negyedórás megbeszélésen egyebek mellett arról biztosította az egybegyűlteket, hogy mindent megtesz a jövő évi országos választások eredménye legitimitásának gyengítése érdekében arra hivatkozva, hogy a szavazók a fülkékben sem merték kifejezni akaratukat – írta a Magyar Nemzet.

Izgalmas volt, a rendezvényen részt vett például Tony Blair, az Egyesült Királyság későbbi miniszterelnöke, valamint Lord Carrington korábbi NATO-főtitkár is. A Bilderberg-konferencia akkor még nem öltött akkora méreteket, mint most. Az idén véget ért, körülbelül 140 fős eseményhez képest akkoriban csak 70-en vettek részt... Minden konferencián a demokratikus nyugat-európai államok képviselői voltak ott. Azóta lehet, hogy meghívnak Kelet-Európából is résztvevőket, de eredetileg a NATO, Európa (Nyugat-Európa – a szerk.), Amerika és Kanada képviseltette magát az eseményen. A konferenciát az úgynevezett Steering Comittee (irányító, felügyelő bizottság) vezeti, ami egy 6-8 tagú testület, akkor Bernát holland herceg (a Bilderberg alapítója) volt a vezetője a csoportnak.

– A konferenciát hermetikusan elzárják a nyilvánosság elől, ezért sokan úgy gondolják, hogy a Bilderberg-konferencián a világ sorsáról döntenek. Egyetért ezzel?
– Nem. A világ sorsáról nem döntenek, legalábbis nem azokon az összejöveteleken, amelyeken részt vettem. A Bilderberg eredetileg kisebb konferencia volt, ami mára kibővült, kissé felemássá alakult, hiszen a média egyes képviselői is jelen lehetnek. Ha meghívtak újságírókat, mint például engem, akkor kötelező volt elfogadni – nem aláírni –, hogy senki közülünk nem írhatott ezekről a tanácskozásokról. Pár hónappal a konferenciák után kiadtak egy ismertetőt, amelyek beszédeket, részleteket tartalmaztak, mindig név nélkül.

– Egyetértett ezzel mint újságíró?
– Én nem írtam róla, mert hozzátartozik az újságírói etikához, hogy ha azt mondják, hogy ez bizalmas, és ne számoljak be róla, akkor nem teszem meg.

– Ugyanakkor jogos társadalmi igény a résztvevőket – politikusokat, befolyásos embereket – látva, hogy a nyilvánosságot ne zárják ki a tanácskozásaikról.
– Nem. Ez egy magánegylet, amely kinőtte magát többek között a meghívottak személye miatt. Henry Kissinger (az Egyesült Államok volt külügyminisztere) például majdnem mindegyik rendezvényen részt vett.

Évtizedek óta homályban
A Bilderberg-konferenciát 1954-ben rendezték meg először a hollandiai Ooesterbeekben. Létrehozásának mozgatórugója a Nyugat-Európában terjedő Amerika-ellenesség volt. A konferenciára a Nyugat nagy befolyású képviselőit hívták meg, köztük elsősorban politikusokat, bankárokat, királyi családok sarjait, nemzetközi befektetőket, valamint médiavállalkozások tulajdonosait. A nyilvánosság elől mindig teljesen elzárt konferencia nevét a holland Bilderberg szállodáról kapta, ahol először tartották meg az eseményt. A Bilderberg-konferenciákon tárgyaltakról eddig e találkozók története során soha nem szivárgott ki semmilyen információ. (MN)