2013. november 30., szombat

USA-Japán hadgyakorlatozik, miközben egyre nő a feszültség KínávalKína újonnan felállított provokatívnak mondható légvédelmi zónája, nem kicsit szúrja a nyugati Illuminati szemét, aki szintén provokatív lépéseket tesz bábállamai keresztül úgymint, USA, Japán, D-Korea. Mindkét oldal retorikájában egyre tüzesebb, s főleg legutóbb a kínai minisztérium kemény hangot ütött meg. 

Kína bejelentette, hogy készen áll egy elhúzódó konfrontációra Japánnal, mint elsőszámú célponttal.

Miután japán és az Egyesült Államok két napja teszteli Kína új légvédelmi zónáját az ADIZ-t, azóta Kína nem csak területét növeli, hanem retorikájában is egyre tüzesebb.

A hivatalos média közli: „Japán az elsőszámú célpont, így Kína számára sürgőssé vált, hogy kitolja légvédelmi zónáját, hogy teljesen felkészülté váljon egy potenciális konfliktusra.”

Japán politikusok mindeközben egy törvénytervezeten ügyködnek, amely azonnal visszaszorítaná a kínai ADIZ-t.

Miközben a nyugati világ jókedvűen vásárolgat, Kína üzenget, hogy „Mi készek vagyunk belebonyolódni egy hosszú konfrontációba Japánnal”. "A mi végső célunk, hogy fölébe kerekedjünk az akaraterőnek, amely arra ösztönzi Kínát, hogy stratégiai konfliktusba keveredjen.”

Így emelte Kína a hangját érdemes elolvasnihttp://m.yna.co.kr/mob2/en/contents_en.jsp?domain=3&ctype=A&site=0100000000&cid=AEN20131129003800315&mobile
Nagy mérethez katt a képre 

Most ott tart a dolog, hogy miután Kína bejelentette a múlt hét végén, hogy terjeszkedik, az Illuminati muszklija, Japán és USA hadihajóival, másnap, nagyméretű hadgyakorlatba kezdett a tengeren, Okinawa körül.
Az AnualEx 2013 háborús játékban részt vesz a USS George Washington, ahonnan folyamatosan tesztelik Kína zónáját, ami miatt már két incidensre is sor került a levegőben.

A Pentagon bejelentette, hogy az Észak-kínai tengeren végzett repülési gyakorlatokat folytatni fogják, hogy visszaszorítsák Kínát a szélesedő légvédelmi zónában. A napokban több Kína ellenes megnyilvánulás tett a Fehér Ház is, mondván a terjeszkedő magatartásuk szükségtelen és nagyon veszélyes...utalva egy emiatti katonai konfliktus lehetőségére.

Korábban írtuk:
Egyesült Államok Biztonsági Bizottsága aggódik Kína "agresszív" magatartása miatt, amely egyre fejlettebb katonai vívmányokban mutatkozik meg, főként az új Hongzha-6K agyhatótávú nukleáris bombázó szúrja a szemüket, amivel a csendes-óceáni bázisokat vehet célba, még Guam szigetet is eléri és elpusztíthatja az amerikai főállásokat.
Az Egyesült Államok egyre építi bázisait Kína körül, szövetségeseket gyűjt; a Dél-kínai-tenger hadgyakorlatok folynak, mind azt mutatja, hogy Kína elleni háborúra készülnek.
Kína növekvő haditengerészeti befolyása szerintük azt jelenti, hogy a komcsik nem akarnak békés megegyezést a kérdéses területekről....na hát ez oda vissza igaz... Elég sok minden forog kockán, hogy csak úgy megvitassák a dolgokat egy kerek asztal felett és eldöntsék ki, hová, meddig. ...neeem ez sosem volt így a történelem során, főleg nem a démonikus emberek körében.
Az Egyesült Államok egyre építi bázisait Kína körül, szövetségeseket gyűjt; a Dél-kínai-tenger hadgyakorlatok folynak, mind azt mutatja, hogy Kína elleni háborúra készülnek.
Kína növekvő haditengerészeti befolyása szerintük azt jelenti, hogy a komcsik nem akarnak békés megegyezést a kérdéses területekről....na hát ez oda vissza igaz... Elég sok minden forog kockán, hogy csak úgy megvitassák a dolgokat egy kerek asztal felett és eldöntsék ki, hová, meddig. ...neeem ez sosem volt így a történelem során, főleg nem a démonikus emberek körében.

Két amerikai B-52-es bombázó lépett be Kína új légvédelmi zónájába az Észak-kínai-tenger felett anélkül, hogy erről előzőleg tájékoztatták volna a kínai kormányt.

Kína a muszkliját mutogatva kiküldte az új repülőgép-hordozó anyahajóját a Dél-Kínai-tengerre, miután amerikai bombázók sértették Kína új légvédelmi zónáját

Tokióban a kínai nagykövet felszólította a kínai polgárokat, hogy jelentkezzenek a konzuli vészhelyzet ellátásra, ugyanis egyre nő a feszültség Japánnal.

Csak a vak nem látja, hogy éleződik a helyzet a nyugat-Csendes-óceán térségében és ez háborúhoz fog vezetni, ..sokan azt hiszik, hogy ez csak valami új puffogás, mint anno a hidegháború idején. A Démonikus Elit összeugrasztja a harcképes erőket és miután mindkettő elpusztul, vagy teljesen legyengül, gazdaságilag belerokkan a világ, akkor fellép mint az Új Világren megteremtője, aki egyesíti a világot és elhozza az ál-békét.

Kapcsolódó anyagok:

Kína, Japán és Egyesült Államok háborúra készül2013. november 27., szerda

Új magasságba szökött a feszültség Kína és Japán között

Tokióban a kínai nagykövet felszólította a kínai polgárokat, hogy jelentkezzenek a konzuli vészhelyzet ellátásra, ugyanis egyre nő a feszültség Japánnal. 

A három nappal ezelőtt Kína új légvédelmi zónát állított fel, amely magába foglalja a vitatott szigetet is, és meg is üzente, hogy lelövik a betolakodókat. Kína két gépet is felküldött, hogy nyomatékosítsa állítását, erre Japán is felküldött két gépet azok elfogására.

Az Egyesült Államok és Dél-Korea beszólt Kínának, Kína meg az USA-nak, hogy veszélyes játékot űznek, és feleslegesen növelik a feszültséget. De mi tudjuk, hogy ez is a terv.


Ez után két amerikai B-52-es bombázó lépett be Kína új légvédelmi zónájába az Észak-kínai-tenger felett anélkül, hogy erről előzőleg tájékoztatták volna a kínai kormányt….ez már nem vicc. Nekem ez elég forrónak tűnik, ….egyébként meg két orosz bombázó ugyan így fenyegeti az Államokat Venezuelában. Hidegháború van.


A Pentagon bejelentette, hogy az Észak-kínai tengeren végzett repülési gyakorlatokat folytatni fogják, hogy visszaszorítsák Kínát a szélesedő légvédelmi zónában....

A napokban több Kína ellenes megnyilvánulás tett a Fehér Ház is, mondván a terjeszkedő magatartásuk szükségtelen és nagyon veszélyes...utalva egy emiatti katonai konfliktus lehetőségére.

Csak a vak nem látja, hogy éleződik a helyzet a nyugat-Csendes-óceán térségében és ez háborúhoz fog vezetni,

Japán vitatott szigete miatt és É-Korea indult be az ügy, de ez csak egy ürügy, hogy ott legyen USA haderejének 60%-ka...Nekik a keleti Illuminati feje kell.

Kapcsolódó anyag:
http://aranykorhajnalan.blogspot.hu/2013/10/japan-katonai-paradet-rendezett-kina.html#.UpWqndLuIWw

2013. november 26., kedd

A buddhista vallás filozófiájának cáfolata

A buddhista vallás {ami majdnem hogy teljesen olyan mint a modern kor emberének életfelfogása} szentírásai legfőképp észérvekre és logikára épülnek, és kilenc fő elvet foglalnak magukban. Srí Caitanya Maháprabhu megcáfolta a buddhisták minden érvét, így aztán nem tudták megvetni vallásuk alapjait.

Srímad Bhaktivinoda Thákura elmondja, hogy a buddhista vallás szerint a filozófia megértésének két módja van. Az egyiket hináyánának, a másikat pedig maháyánának nevezik. A buddhizmust a következő kilenc elv vezérli: (1) A teremtés örökkévaló, ezért nincs szükség arra, hogy elfogadjunk egy teremtőt. (2) A kozmikus megnyilvánulás valótlan. (3) Az igazság az „én vagyok”. (4) A születés és a halál ismétlődik. (5) Az Úr Buddha az igazság megértésének egyetlen forrása. (6) A nirvána, a megsemmisülés elve a végső cél. (7) Buddha filozófiája az egyetlen filozófiai út. (8) A Védákat földi halandók alkották. (9) Tanácsos jámbor tetteket végezni, kegyesnek lenni másokkal, stb.

Észérvekkel senki sem juthat el az Abszolút Igazságig. Lehet, hogy valaki jól ért a logikához, de akadhat más, aki még nála is ügyesebb az érvelés művészetében. A logika annyi szócsavarást igényel, hogy az ember az észérvek útját járva sohasem juthat el valódi végkövetkeztetésig az Abszolút Igazságot illetően. A védikus elvek követői megértik ezt. Most azonban láthatjuk, hogy Srí Caitanya Maháprabhu érvekkel győzte le a buddhista filozófiát. Az ISKCON prédikátorai minden bizonnyal számtalan olyan emberrel fognak találkozni, akik az intellektuális vitatkozás hívei. Legtöbbjük nem hisz a Védák tekintélyében, az intellektuális elmélkedést és a logikát azonban elfogadja. A Krisna-tudat prédikátorainak éppen ezért fel kell készülniük arra, hogy logikai vitákban győzzenek le másokat, éppen úgy, ahogy Srí Caitanya Maháprabhu tette. Ez a vers egyértelműen kijelenti: tarkei khas¨ila prabhu. Az Úr Srí Caitanya Maháprabhu olyan erős érvekkel állt elő, hogy a buddhisták nem tudtak szembeszállni Vele és szilárd alapra helyezni vallásukat.

Első elvük az, hogy a teremtés öröktől fogva létezik. Ha azonban ez így lenne, nem létezhetne a megsemmisülés elmélete. A buddhisták azon az állásponton vannak, hogy a megsemmisülés vagy pusztulás a legfelsőbb igazság. Ha a teremtés örökké létezik, akkor nem lehet szó pusztulásról vagy megsemmisülésről. Ennek az érvnek nincs sok alapja, hiszen a mindennapos tapasztalat során azt látjuk, hogy az anyagi dolgoknak kezdete, közepe és vége van. A buddhista filozófia végső célja a test megszüntetése. Ezt a célt csak azért tűzhetik ki, mert a testnek van kezdete. A kozmikus megnyilvánulás egésze szintén egy hatalmas test, de ha elfogadjuk azt a tényt, hogy örökké létezni fog, akkor nem beszélhetünk megsemmisülésről. Ezért az a törekvés, hogy mindent megsemmisítsenek, s így elérjék a semmit, teljes képtelenség. A mindennapok során szerzett tapasztalatunk alapján el kell fogadnunk, hogy a teremtésnek van egy kezdete, és ha elismerjük, hogy van kezdet, akkor el kell fogadnunk, hogy létezik egy teremtő. Ennek a teremtőnek mindent átható testtel kell rendelkeznie, ahogy a Bhagavad-gítá (13.14) is rámutat:

„Kezei és lábai, szemei, fejei és arcai mindenhová elérnek, s fülei mindenhol jelen vannak. Áthatva mindent, így létezik a Felsőlélek.”

Elengedhetetlen feltétel, hogy a Legfelsőbb Személy mindenhol jelen legyen. Az Ő teste létezett a teremtés előtt is, másképp nem lehetne a teremtő. Ha a Legfelsőbb Személy egy teremtett lény, akkor nem beszélhetünk teremtőről. Mindebből az következik, hogy a kozmikus megnyilvánulás kétségtelenül egy bizonyos időpontban jött létre, a teremtő pedig már a teremtés előtt létezett, ezért nem teremtett lény. A teremtő a Parabrahman, a Legfelsőbb Szellem. Az anyag nem csupán alá van rendelve a léleknek, hanem teremtésének alapja is a lélek. 

Amikor a lélek egy anyaméhbe kerül, a test az anya által biztosított anyagi elemekből jön létre. Az anyagi világban minden teremtés útján keletkezik, ennélfogva kell lennie egy teremtőnek, aki nem más, mint a Legfelsőbb Szellem, aki különbözik az anyagtól. A Bhagavad-gítá megerősíti, hogy az anyagi energia alacsonyabb rendű, s hogy a lelki energia az élőlény. Mind az alsóbb-, mind a felsőbbrendű energia egy legfelsőbb személy energiája.

A buddhisták azzal érvelnek, hogy a világ nem valóságos. Ennek azonban semmi alapja. A világ átmeneti ugyan, de nem valótlan. Amíg testtel rendelkezünk, tapasztalnunk kell e test örömeit és fájdalmait, annak ellenére, hogy nem a testünk vagyunk. Lehet, hogy nem vesszük túlságosan komolyan ezeket az örömöket és fájdalmakat, ám ezek akkor is valóságosak. Nem mondhatjuk, hogy valótlanok. Ha a testi fájdalmak és örömök nem lennének valóságosak, a teremtés is valótlan lenne, ezért aztán senkit sem érdekelne túlságosan. Ebből az következik, hogy az anyagi teremtés nem valótlan vagy képzeletbeli, csupán csak átmeneti.

A buddhisták azt vallják, hogy az „én vagyok” elve a végső igazság, ám ez kizárja az „én” és a „te” egyéni létezését. Ha nincs „én” és „te”, azaz ha nincs egyéni lét, akkor nem létezhet vita sem. A buddhista filozófia a vitatkozásra épül, de ha az ember csak az „én vagyok”-ra hagyatkozik, akkor nem lehet vita. Kell lennie egy „te”-nek, egy másik személynek is. Feltétlenül ott kell lennie a kettősség filozófiájának — az egyéni lélek és a Felsőlélek létezésének. A Bhagavad-gítá második fejezetében (2.12) az Úr a következőképpen erősíti ezt meg:

„Nem volt olyan idő, amikor Én nem léteztem, és öröktől fogva vagy te és ezek a királyok is; a jövőben sem fog megszűnni életünk.”

A múltban különböző testekben léteztünk, s jelen testünk pusztulása után egy újabb testben folytatjuk létünket. Alapvető természetét tekintve a lélek örök, és vagy ebben, vagy egy másik testben létezik. Még jelenlegi életünkben is tapasztalhatjuk, hogy egyszer egy gyermek testében éltünk, aztán egy fiatalember testében léteztünk tovább, aztán egy felnőtt férfiében, majd egy öreg testben. A test pusztulását követően egy újabb testet kapunk. A buddhista vallás szintén elfogadja a lélekvándorlás filozófiáját, de hívei nem adnak megfelelő magyarázatot az újjászületésre. Nyolcmillió-négyszázezer életforma van, s bármelyikben újjászülethetünk. Egyáltalán nem biztos tehát, hogy emberi testet kapunk.

A buddhisták ötödik elve szerint az Úr Buddha a tudásszerzés egyetlen forrása. Ezt azonban nem fogadhatjuk el, mert az Úr Buddha elutasította a Védák tudományának elveit. Az embernek feltétlenül el kell fogadnia a hiteles tudás elvét, mert pusztán intellektuális elmélkedéssel nem juthat el az Abszolút Igazsághoz. Ha mindenki hiteles tekintély, illetve mindenki saját intelligenciáját tekinti a döntő tényezőnek — ahogy az manapság divatos —, akkor a szentírásokat számtalan különböző módon fogják értelmezni, és mindenki a saját filozófiájáról fogja állítani, hogy a legfelsőbb rendű. Napjainkban ez rendkívül nagy gondot okoz. Mindenki úgy értelmezi a szentírást, ahogy akarja, és mindenki saját maga határozza meg hitelének alapjait. Yata mata tata patha. Mindenki a saját elméletét igyekszik másokkal elfogadtatni mint végső igazságot. A buddhisták azt az elméletet találták ki, hogy a megsemmisülés, azaz a nirvána a végső cél. A megsemmisülés a testre vonatkozik, míg a lélek egyik testből a másikba vándorol. Ha ez nem így lenne, hogyan jöhetett volna létre ilyen sokféle test? Ha igaz, hogy újra megszületünk, akkor a következő test szintén valóság. Amint egy anyagi testbe kerülünk, el kell fogadnunk azt a tényt, hogy ez a test el fog pusztulni, nekünk pedig egy másik testbe kell költöznünk. Ha minden anyagi test arra van ítélve, hogy megsemmisüljön, akkor ha azt szeretnénk, hogy újabb születésünk valóságos legyen, egy nem anyagi, azaz lelki testre kell szert tennünk. A Bhagavad-gítában(4.9) az Úr Krisna elmagyarázza, hogyan kaphatunk lelki testet:
janma karma ca me divyam eva° yo vetti tattvata¤

tyaktvá deha° punar janma naiti mám eti so 'rjuna
„Óh, Arjuna! Aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim transzcendentális természetét, az teste elhagyása után nem születik meg újra ebben az anyagi világban, hanem eléri az Én örök hajlékomat.”

Ez a tökéletesség legfelsőbb szintje — úgy hagyni el anyagi testünket, hogy nem kerülünk egy újabba, hanem hazatérünk, vissza Istenhez. A tökéletesség nem azt jelenti, hogy a létezés ürességgé vagy semmivé válik. A létezés folytatódik, de ha ténylegesen meg akarjuk semmisíteni az anyagi testet, akkor lelki testre kell szert tennünk; másképp a lélek számára nem létezne örökkévalóság.

Nem fogadhatjuk el azt az elméletet, hogy a buddhista filozófia az egyetlen út, hiszen számtalan fogyatékossággal találkozunk benne. A tökéletes filozófiában nincsenek hiányosságok — ez a vedánta filozófia. Ebben a filozófiában senki sem képes rámutatni egyetlen hibára sem, ezért levonhatjuk azt a következtetést, hogy a vedánta az igazság megértésének legmagasabb szintű filozófiai útja. A buddhista vallás szerint a Védákat közönséges emberek állították össze. Ha ez így lenne, a Védák nem lennének hitelesek. A védikus irodalomból megtudhatjuk, hogy röviddel a teremtés után az Úr Brahmá szert tett a Védákban rejlő tudásra. A Védákat nem Brahmá teremtette, noha ő az első lény az univerzumban. Ha nem Brahmá teremtette a Védákat, de mindenki elfogadja hogy ő az első teremtett élőlény, akkor honnan kapta a védikus tudást? Nyilvánvaló, hogy a Védák nem egy közönséges földi halandótól származnak, aki az anyagi világban született. 

A Srimad-Bhágavatam kijelenti: tene brahma hridá ya ádi-kavaye, a teremtés után a Legfelsőbb Személy Brahmá szívébe juttatta a védikus tudást. A teremtés kezdetén Brahmán kívül nem létezett senki, mégsem ő írta a Védákat. Mindebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a Védákat nem teremtett lény alkotta. A Védák tudománya az Istenség Legfelsőbb Személyiségétől származik, aki ezt az anyagi világot teremtette. Ezt Sankarácárya is elismeri, annak ellenére, hogy nem vaisnava.

A buddhista hit szerint a buddhisták egyik tulajdonsága a kegy. A kegy azonban viszonylagos dolog. Ahhoz lehetünk kegyesek, aki az alárendeltünk, vagy aki nálunk jobban szenved. Ha azonban olyasvalakivel találkozunk, aki nálunk magasabb rendű, őt nem részesíthetjük a kegyünkben. Ellenkezőleg: ő részesít bennünket a kegyében. Az tehát, hogy valakihez könyörületesek és kegyesek vagyunk, relatív tett; nem az Abszolút Igazság. Ezenkívül azt is tudnunk kell, mi az igazi kegy. Egy beteg embernek olyan ételt adni, amit nem ehet, nem kegy, inkább kegyetlenség. Ha nem tudjuk, hogy mi is igazából a kegy, akkor kellemetlen helyzetbe hozhatunk másokat. Ha igazán kegyesek akarunk lenni, akkor a Krisna-tudatot kell terjesztenünk, hogy újra életre keltsük az emberek elveszett tudatát, az élőlény eredeti tudatát. Mivel a buddhista filozófia nem ismeri el a lélek létezését, a buddhisták úgynevezett kegye nem mentes a hiányosságoktól.

2013. november 23., szombat

Kína úgy döntött, hogy felhagy a dollár tartalékolással. A dollár mint világvalutának vége.Kína Központi Bankja úgy döntött –s erről nagyon nem beszélnek-, hogy tovább nem kívánják dollárban lebonyolítani transzakcióikat és dollár tartalékaikat is felszámolják. Idén eddig Kínának 3,66 trillió dollárja volt tartalékban.https://www.facebook.com/aranykorhajnalan

Kína eddig gyűjtötte a dollárt és keményen dolgozott azon, hogy annak értékét mesterségesen fenntartsa a jüanét meg lent tartsa. Ez azért volt, hogy a kínai terméket könnyebben el tudja adni a csendes-óceáni régióban, viszont most úgy néz ki, eljött az idő, hogy megállítsa a dollár tartalékolását.

Amint a folyamat elkezdődik az azt is jelent, hogy Kína már nem fog tovább kölcsönöket folyósítani az Egyesült Államoknak számára, nem fog több adósságot vásárolni tőlük. Ez viszont eléggé kellemetlen lesz, ugyanis USA elveszti fontos kereskedelmi partnerét, nem tudnak majd cégeket kimenekíteni, megszűnik a gazdasági külkapcsolat és ez a dollár összeomlásához fog vezetni.http://www.bloomberg.com/news/2013-11-20/pboc-says-no-longer-in-china-s-favor-to-boost-record-reserves.html

Oroszországban javaslat született arról, hogy a bankok tiltsák be a dollárban való elszámolásokat, s kereskedést, mert a dollár az összeomlás szélén áll, ami 2017-re össze is fog roskadni és azok az országok, amelyek a dollárt veszik alapul, azoknál gazdasági katasztrófa fog végbemenni. -véli Moszkav

Ezek a folyamatok nem mennek egyik napról a másikra, de látható, hogy a dollár, mint világvaluta meg fog szűnni…egyenlőre gyengül, értéktelenedik. A lényeg, hogy Kínának hatalmában áll elpusztítani az Egyesült Államok gazdaságát és így a nyugati világ gazdaságát is, s ennek érdekében már megtette az első lépéseket.

A világ hatalmas változásokon megy keresztül. Ez mindig is így volt: 10, 15 évenként –bár mikortól számítva – a világ arculata teljesen megváltozott. Elég viharos volt eddig a történelem és okom van feltételezni, hogy ennek a viharos időszaknak nincs vége, sőt….


A történelem ismétli önmagát. A hatalomért mindig ugyan úgy harcolnak mint régen, ugyan azokkal az eszközökkel. Az ember nem változott, semmi nem változott és a történelem sem fog. Kína egyre erősödik minden szempontból, nő és terjeszkedik. A nyugati Illuminati ezt nem tűri, nem engedi. Háború lesz, mégpedig nagyon nagy. De ez a természet rendje, nincs min meglepődni. Viszont nekünk készülni kell, mert a világ nem vár. Készülni lelkiekben és erőben. Lehet, hogy most kék színűnek látszik az ég ha kinézel az ablakodon, de holnap pár nem lesz az,...mert a világ változik...

2013. november 13., szerda

Így vagy úgy, de mindenféleképpen háborúhoz vezet az iráni atom-tárgyalás

A Fehér Ház közleményében az áll, hogy ha most nem születik egyezség Iránnal a nukleáris programjáról, akkor az Egyesült Államoknak nem nagyon marad más választási lehetőség mint a katonai erő alkalmazása, vagyis egy új háború a Közel-Keleten, amiből már elegük van az amerikai lakosságnak. A Fehér Ház szóvivője kérte tegnap, hogy ne gátolják a tárgyalások sikerét, ne legyen újabb szankciók, mert ezzel a háborút hívják.

Viszont Izraelből, cionistáktól azok szövetségeseitől, meg olyan hangokat hallani, hogyha megszületik az Iránnal kötött egyezség, akkor Izraelnek nem marad más választása mint hadba szállni Iránnal, vélhetően a szaúdi szövetséggel karöltve szétbombázzák Irán infrastruktúráját. 

Tehát gyakorlatilag a jövőheti tárgyalás végeredményétől függetlenül kitörhet a nagy közel-keleti háború...így vagy úgy. Még egyszer: Izrael és USA közötti harc csak egy politikai színdarab. Az elit nem akarja, hogy az Egyesült Államok hadereje belekeveredjen ebbe a háborúba, mert neki a Távol-Keleten ill. Kína elleni műveletekben kell helyt állnia. Tudjuk, hogy haderőik 60%-át a nyugat-csendes-óceáni régióba koncentrálták.

A nyugati Illuminati csak használja az USA-t, Izraelt, az EU-t, a szövetségeseket....ezek az országok eszközök ....USA és Izrael az Illuminat számára az izomzatot jelenti, mert az Elitnek nincsen hadserege, mindent csak eszközként használ fel, amire ha már nincs szükség beáldozza. Ezt teszi Izraellel....már nem kell....nem kellenek az ostoba cionisták....végeztek velük....ha kitör a háború az iszlám és közöttük, elérték rendeletesük célját és már nem kellenek.

Pontosan nem tudni, hogy mikor lesz a D-nap, de Netanjahu köre szerint ez úgy fél éven belül megtörténhet. Egyre elszántabbak, hogy megkezdjék a háborút...ez abban látszik, hogy már nem évekről meg hónapokról beszélnek (nukleáris bomba kifejlesztéséhez szükséges idő) hanem már csak hetekről szövegelnek, ez hazugság, de nem jó jel. ...érzik, hogy eljött az idő.

Persze még ott a hamis zászlós terrortámadás kártya, ha direktbe nem indul meg a támadás...Tel-Avivban egy 9/11 és már kész is a casus belli ...majd meglátjuk. Ez a háború lesz a harmadik világégésnek kezdete.

2013. november 11., hétfő

Magyarország jobban teljesít? Csökken a munkanélküliség(?) Durva elképzelések szerint Magyarországon a munkanélküliek száma megközelíti az 1 milliót.

http://patacsipilvax.hu A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat júliusban 497 200 álláskeresőt tartott nyilván Magyarországon. Az állástalanok száma júniushoz képest nem változott, de az előző év azonos hónapjához képest több mint 30 ezerrel csökkent – derül ki a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján olvasható legfrissebb munkaerő-piaci adatokból.
“Az NMH kiemeli, hogy ezzel június után az év hetedik hónapjában is az 500 ezres szint alatt maradt a regisztrált álláskeresők létszáma. 2013 júniusa előtt legutóbb 2008 decemberében volt 500 ezer alatt a foglalkoztatási szolgálatnál nyilvántartott álláskeresők száma; akkor 477 400-an szerepeltek a regiszterben.
Júliusban a legtöbb álláskeresőt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartották nyilván, e két megyében élt az állás nélküliek több mint 21 százaléka.
Az álláskeresők kevesebb mint fele, mintegy 225 ezer ember volt jogosult pénzbeli ellátásra: több mint 20 százalékuk álláskeresési ellátásban, a többség pedig szociális jellegű támogatásban részesült.
Júliusban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 11,2 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 7,5 százalékos értéket mutatott.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerinti 15-74 éves munkanélküliek száma a 2013.  második negyedévében 449 300 volt, amely 10,3 százalékos munkanélküliségi rátának felelt meg.”
Mindig mondtam, hogy a statisztika csak arra jó, hogy kitöröljük vele a …szemünket. Vagy ahogy Churchill mondta, csak azt a statisztikát hiszem el, amit én hamisítottam.
Nézzük a szöveget és nézzük a grafikont. Szövegben: júliusban 497.200 álláskereső volt nyilvántartva, a grafikon viszont júniusban még csak 449.300 munkanélkülit mutat. E szerint egy hónap alatt közel 48 ezerrel több. Vagy van különbség a munkanélküli és az álláskereső között? Először is az 1991. évi IV. törvény értelmező rendelkezései (58. §) nem definiálja a munkanélküli fogalmát, csak az álláskeresőét. Ez röviden: elmúlt 16 éves, nem tanul nappalin, öregségi nyugdíjban, egyéb ellátásban nem részesül, stb… együttműködik a munkaügyi hivatallal és a lényeg: akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.
Nos, mindenki nagyon jól tudja, hogy ismeretlen azok száma, akiknek már nincs értelme együttműködniük a foglalkoztatási szervvel, vagyis nincsenek is nyilvántartva. Ők az úgynevezett látens munkanélküliek, vagy álláskeresők? Mert nekem továbbra is gond a két fogalom. Ugyanazt jelenti, vagy mást takar?  Ha valaki veszi a fáradságot és a törvény szövegében visszamegy és megnéz egy korábbi időállapotot, akár 2001-re, vagy 1998-ra, látni fogja, hogy akkor csak munkanélküli volt, de azt nem is definiálta a törvény, mert nem sok értelme van. Akinek nincs munkája, az munkanélküli, minden más a jogászok szarkeverése.
Azt már csak a józan ész diktálja, hogy aki álláskereső, az munkanélküli, de aki munkanélküli, nem biztos, hogy álláskereső. Mert már több éve kiesett a foglalkoztatási hivatal látóköréből, és akkor még nem számoltam a több tízezres fekete munkából élőt, aki szintén nem működik együtt. Durva elképzeléseim szerint tehát Magyarországon a munkanélküliek (nevezhetjük őket álláskeresőknek is) száma megközelíti az 1 milliót.
És akkor vessünk még egy pillantást a grafikonra. 2013. júniusban a foglalkoztatottak száma: 3.931.400, vagyis közel négymillió. Ugye ezt nem gondolta komolyan a foglakoztatási hivatal? Mert valamikor egy évvel ezelőtt a NAV olyan adatokat közölt, hogy (adófizetésből számolva) alig több, mint egymillió ember tartja el az országot. Hol van a különbözet a NAV és a Nemzeti Foglakoztatási Hivatal adatai között? Ja, ott, hogy a Munkaügyi Központok Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal nevet kapták a nagy nemzeti keresztelkedésben.
Hagyjuk a süket dumát elvtársak. 


Mi történhetett februárban, hogy a folyamatosan növekvő munkanélküliség mutatóját keményen letörték? Hát persze a 200 000 fő felé igyekvő közmunkások száma az azért nem kicsit segített a dolgon. Valójában tízezrével válnak munkanélkülivé. ...2012 nyara és 2013 nyara között több mint 50 000-re több volt a munkanélküli, ha nem számítjuk be a közmunkásokat.

(forrás: MTI)

A Nyugat kihátrál Izrael mögül, de miért?

Bandar bin Sultan herceg Szaúd-Arábia hírszerzés főnöke elmondta az európai diplomatáknak, akiket vendégül látott Jeddahban, hogy nagyon pipa az amerikai töketlenkedések miatt, hogy nem oldják meg a Közel-Kelet problémáit, Szíriát és Iránt. Nem voltak képesek megbüntetni Assszadékat és most a gaz Iránnal akarnak megegyezni. Ezért Szúd-Arábia politikája most elfordult a nyugattól és Izraellel szövetkezik, hogy felkészüljenek egy Irán elleni katonai csapás kivitelezésére. http://www.shiitenews.com/index.php/saudi-arabia/8254-saudi-spy-chief-joining-israel-for-attack-against-iran
Van egyébként egy tanulmány arról, hogy a szaúdi uralkodó familia valójában zsidó ....szóval egyáltalán nem meglepő ez a szövetség https://www.facebook.com/notes/hidden-truth/the-jewish-roots-of-the-saudi-royal-family/277683585596093

Nos az én meglátásom az, hogy ez a egyre növekvő szakadék a Nyugat és Izrael cionista rezsim között valójába egy terv része....A Nyugat egy vak és ostoba szerepet vett magára, hogy kihátráljon Izrael mögül, akinek így nem lesz más választása mint saját kezűleg megvédeni magát, de egyébként így szoktak fogalmazni Netanjahu baráti köre is. 

Számomra elég egyértelműen lejön Izrael magatartásából, hogy hadba akar szállni Iránnal ás Irán szintén ugyan ezt akarja, nem kell félteni egyik oldalt sem....a minap az iráni tévé adott le egy műsort és benne egy animációs résszel ábrázolja, hogy hogyan fogják szétbombázni Izraelt egy háború esetén.

Most meg ez: az iráni főparancsnok megfenyegette Izraelt és Amerikát, hogyha sokat ugrálnak megismerhetik a perzsák haderejét.
E hónap 20.-án folytatják a tárgyalásokat és szerintem lesz valamiféle megállapodás. A lényeg, hogy Izrael elégedetlen lesz...ez biztos...vagy azért mert megszületett az egyezség, s Iránnak joga van uránt dúsítani, és a Nyugat már megint nem hallgat a zsidók kiáltására, vagy azért, mert már megint nem történt előrehaladás és Irán hülyére vesz mindenkit....de szerintem az előző lehetőség lesz.

Szoktam olvasgatni cionista oldalakat és nagyon nagy az agy-mosottak száma és sokan támogatják az Irán elleni csapást....eszméletlen vélemények születnek....

Meyer Habib francia cionista, Netanjahu igaz barát megüzente a a francia külügyminiszternek, hogy ha aláírják az Iránnal kötött egyességet, feloldják a szankciókat és nyomás nélkül marad a rezsim, akkor Izrael megfogja támadni Iránt. Megüzente, és aztán Netanjahu is tolmácsolta, hogy hát igen, meg kell tartani a nyomást, hogy elkerüljék a háborút....és itt a lényeg mert sejthetően valahogyan Izraelt arra kényszerítik, hogy maga intézze el ellenségét....nagyon trükkös ez az egész, tele van színjátszásokkal, amik rendkívülien megtévesztőek lehetnek.

Én már igen régen figyelem a kialakuló helyzetet, ez nálam a top téma, és már régebben mondtam, hogy Izrael és Nyugat közötti szakadék egyre csak nőni fog, s tessék.

Azt mindenki láthatja, hogy valóban sok a tökölés az ügyben, de azért mert az illuminati nagyon óvatos és mindent meghány-vet, még mielőtt meglépi, amit akar....mindent kipróbálnak modelleken, szuper számítógépeken, mint ami a War Games c. filmben látni, de azok a dolgok nem jöttek be, nem jött be Szíria és nem jött be Irán provokációja sem, így újabb és újabb terveket kell elővenni, hogy leigázzák a Közel-Keletet....s talán most jött el az utolsó a "Z" tervezet, azaz, hogy csinálja Izrael....

A kormányok hazudnak a gazdasági adatokat illetően. Pont az ellenkezője történik....egyre nő a válság

Spanyolországban egyre nő a munkanélküliek száma, http://www.youtube.com/watch?v=5LCtGvW6Nd4 közben arról szövegelnek, hogy nő a gazdaság és minden javulni fog ...és és 2056-ra embert küldünk a Marsra...és 2100 ra már megoldjuk a halál problémáját ...igeeeen 
...a dél-európai országok mind egyre nagyobb problémákkal küzdenek és most már Németországot is utol érte a gazdasági süllyedés, ahol folyamatosan csökken az ipari termelése kb 2%-kal hivatalosan, valamint nő a munkanélküliség is és a szegénység is, ami 13 millió embert fenyeget....és folytathatnak ezek mind jelek, hogy semmiféle javulás sincs a gazdaságban, akik ezt mondják azok hazudnak, vagy becsapták őket/magukat.

Brüsszel és a tagországok kormánya mind hú de szuper jelentéseket tesznek közzé, pedig pont az ellenkezője történik, ...ez már nem recesszió, hanem depresszió.

1929- ben is az újságokban ugyan ezeket mondogatták "minden szuper" , "szárnyal a piac"

Magyarország is rendesen manipulálják az adatokat, hazudnak jobbra balra....rengeteg a részmunka és a közmunka...ezekkel próbálják javítani a képet, főleg választások előtt, de ezek ellenére nő a munkanélküliség.

A közmunkások száma a tél folyamán tovább emelkedik, ami statisztikailag javítja a foglalkoztatottságot.
A GKI azzal számol, hogy a munkanélküliségi ráta az idén 10,2 százalék, jövőre 10,7 százalék lesz. a sok... meg beveszi az Orbán hazugságokat

Nő munkanélküliség Romániában és Szlovákiában...A nyilvántartott munkanélküliek száma ez év szeptemberében Szlovákiában augusztushoz viszonyítva 0,14% százalékponttal 13,84%-ra nőtt.

Rekord magas a munkanélküliek száma Olaszországban, Szeptemberben 12,5 százalékra emelkedett a munkanélküliek aránya Olaszországban. Tíz fiatalból legalább nyolc nem dolgozik történelmi mélypontra (16,1 százalékra) csökkent a fiatalok foglalkoztatási aránya.

Horvátországban továbbra is igen magas a munkanélküliek aránya és ezzel párhuzamosan a társadalom fokozatos elszegényedése is kimutatható. A fiatalok különösen rossz helyzetben vannak.

Majdnem húsz éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Franciaországban. Ezzel jelenleg közel hárommillió aktív, munkaképes francia nem dolgozik.

Nő a munkanélküliség Ausztriában Az osztrák számítási módszer szerinti munkanélküliség mutató – amelybe az átképzésben részt vevő állástalanokat is beleszámítják – 7,4 százalékos volt októberben a szeptemberi 6,9 százalék és a tavaly októberi 6,7 százalék után. ...

nem tudom, hogy kihagytam-e valamit

2013. november 7., csütörtök

NATO-USA-Törökország hadgyakorlatot tart a Földközi-tengeren


Korábban született egy bejegyzés a sűrűsödő hadgyakorlatokról, http://aranykorhajnalan.blogspot.hu/2013/11/egyre-aggasztobbak-hadgyakorlatok-mitol.html#.Une54nA6J8Y azt most ki kell egészíteni, ugyanis november 4.-én a NATO-USA-Törökország közös hadgyakorlatba kezdett a Földközi-tengeren Invitex-háborús játék néven, ahol egy háború lehetőségeit próbálják el, s nyilván Szíria és Irán lenne a legközelebbi ellenség, aki ellen készülniük kell. Hivatalosan csak annyiról beszélnek, hogy egy regionális konfliktussal számolnak és egy elképzelt ország lerohanását próbálják csak. Lesznek partraszálló feladatok is....szóval érdekes 3 hadgyakorlat egyidőben Balti-tengeren, a Földközin és a Dél-kínai-tengeren.

2013. november 6., szerda

A fénysebesség meghatározása a Védák szerint

A Rig-védában van egy vers, amely alapján pontosan meghatározható számításokkal, hogy mily gyorsan halad a fény, s döbbenetes módon rendkívülien apró eltérés van a modern 299 792 km/s meghatározástól.

Ím a vers:

Taranir Vishvadarshato Jyotishkrdasi Surya |
Vishvamaa Bhaasirochanam ||
Tatha Ca Smaryate Yojananam. Sahasre Dve Dve Sate Dve Ca Yojane Ekena Nimishardhena Kramaman | (Rig-veda I,50-4)

Tehát a vers szerint, amit 5000 évnél nem korábban írtak le, 2202 yojan azaz 
32206,03362 km-t tesz meg a fény fél nimésa azaz 0,1066666 szekundum idő alatt. Gyors számítással az jön ki, hogy a fény sebessége 301 981 km/s.

A védikus mértékegységeket angol mértékegységben határozták meg az írások kutatói, vagyis mérföldben kifejezve 2202 yojana (1 yojan=9.09 mérföld) 21144.705 mérföld osztva fél nimésával (1 némésa=16/75 szekundum) 0,1066666 az = 185 794 mile/s. A modern mérés szerint a fénysebesség 186 282 mile/s. 

Több számítás létezik azért, mert nagyon pontosan meghatározni, átváltani a nyugati mértékegységekkel a védikus mértékeket nagyon nehéz, de mindegyik mérés egymástól 1%-on belüli eltérést mutat. 

Tehát a Védikus Szentírások szerint is és a modern tudomány szerint is a fény 300 000 km/s -halad az űrben. Még egy kis érdekesség, hogy a Védák a fényt szintén energia részecskének írják le, de a fény természetét a modern tudomány nem régóta fedezte fel, vagyis hogy a fény nem is hullám jellegű. 

A Védikus szentírásokban bízhatunk, állításaik igazak mindig, s minden időben.

Putyin végzett a NATO rakéta paktummal, a hadsereg háborúra készülAz orosz honvédelmi minisztérium kiadott egy jelentést mely szerint négy NATO F-16-os vadászgép zaklatta a II-20 felderítő harcgépet a Fekete-tenger felett, miközben az egyik szokásos napi küldetését végezte. A Kremlben úgy gondolják, hogy ez megtorlás lehetett azért, mert Putyin hirtelen felmondta a NATO-val kötött rakétavédelmi programról szóló együttműködési paktumot.

A jelentés megjelent az Oroszország Hangjában  Putyinnak elfogyott a türelme, ugyanis a NATO pofátlanul terjeszkedik…most is új romániai rakétarendszert épít.

A brit védelmi minisztérium úgy látja Putyin a béke ellen lépett, vagyis az Egyesült államok és a NATO szövetségesek ellen intézkedik, hogy megmutassa a nyugat számára, hogy erővel fogja megtorolni a Nyugat imperialista őrültségét.

 A jelentés arról is ír, hogy Putyin nagyszabású hadgyakorlatot rendelt el a múlt hét szerdán, amely során négy nukleáris rakétát lőtt ki, amit az amerikai hírszerzés aggódva szemlélt. Két interkontinentális ballisztikus rakétát és két tengeralattjáró romboló ballisztikus rakétát teszteltek.


Putyin „felkészült egy háborúra” áll a jelentésben. A rakétateszt mellett két Tupoljev Tu-160-as stratégiai nukleáris bombázót is próbálgatnak, amik jelenleg Dél-Amerikában vannak bevetésen, úgy vélik ez üzenet az USA-nak.


Korábbi bejegyzésemben írtam, hogy nem csak Moszkva aggódik Wahington-London hadigépezte miatt, hanem Peking is, aki hadihajót küldött Hawaii-hoz és pár napja elsőként bemutatta a világ előtt nukleáris csapásmérő képességeit, valamint nukleáris tengeralattjáró új szuper flottáját, ami egy válasz a Dél-kínai tengeren való haderő kiépítésre.


A másik dolog amit aggódva szemlél Moszkva  hogy Obama nagyméretű tisztogatást tartott a katonaságban, ugyanis sorra rúgta ki a magbeosztású tábornokokat, tiszteket –legutóbb Eric Tilley parancsnokot a Japánban lévő legnagyobb amerikai bázisról. Patrick Brady nyugalmazott vezérőrnagy szerint mindenkit elküldtek, akiről úgy gondolják, hogy nem képes parancsot teljesíteni és nincs bennük a győzni akarás. 


2013. november 5., kedd

Magyarország jobban teljesít?


Bár a kormány a "Magyarország jobban teljesít!" szlogennel kampányol, hozzátéve: aki nem így gondolja, az a magyar családokat sérti meg - a most napvilágot látott kimutatás-cunami meglehetősen negatív képet fest a kormányzati munka minőségéről.

Az első, a jobban teljesítést némiképp más megvilágításba helyező felmérést a Tárki tette közzé, amelyből kiderül: a rendszerváltás óta nem éltek annyian szegénységben, mint ma. A kimutatás szerint a lakosság 17 százaléka él úgynevezett jövedelemszegénységben, ami annyit tesz: összbevételük nem éri el a magyar átlagkereset 60 százalékát sem. (2006-ban 12 százalékon állt a mutató, de a globális válság idején, 2009-ben is csak 14 százalékon.) Napi forintgondokkal a lakosság 37 százaléka szembesül, vagyis a magyarok több mint harmadának kihívást jelent hónapról hónapra megélni. Összességében a szegénység valamely formája a teljes népesség 47 százalékát érinti. (Összehasonlításként: ugyan ez az adat az Unió átlagában 24 százalék, mögöttünk a sorban Bulgária és Románia található.)

Egy másik kimutatás, a World Bank Doing Business felmérés azt vizsgálja rendkívül körültekintően, hogy mik azok a tényezők egy országban, amik a vállalkozások működését elősegítik és mik azok, amik hátráltatják. A Föld kétszáz országát vizsgálók Magyarországot az 54. helyre rangsorolták, ami a tavalyi rangsorhoz képest három pozícióvesztést jelent. Ezzel szemben a lesajnált Ukrajna, amely most is csupán a 112., egy év alatt 28 helyet javított a listán. Régiós versenytársaink közül csak Csehországot előzzük, de Szlovákia úgy is jóval előttünk van a listán, hogy hat helyet rontott tavaly óta.


Állás nélkül 2013!
Ezrek válnak munkanélkülivé 

British American Tobacco (BAT)
Csoportos létszámleépítést jelentett be hétfőn a Magyarországon: a cég átszervezés keretében várhatóan 180 munkatársától válik meg - közölte a BAT az MTI-vel

Prímagáz
Algyő - Bezárja algyői palacktöltő üzemét a Prímagáz Zrt. 74 ember munkahelye szűnik meg, de a cég várhatóan többeknek felajánlja, hogy dolgozhatnak tovább – a Heves megyei Horton. Az algyői önkormányzatot hivatalosan még nem értesítette a Prímagáz a több mint negyvenéves üzem bezárásáról.

PannonFlax Textil Zrt
Miután májusban már kétszer csődvédelmet kért a PannonFlax Textil Zrt., most bezárnak, és elküldik mind a 130 dolgozójukat - írja a Kisalföld.

Dunaferr
A cég augusztus 12-én jelentette be, hogy a korábbi tulajdonosi terveknek megfelelően rövidesen megkezdődik a létszámleépítés az ISD Dunaferr Zrt.-nél, a dolgozói létszámot 1500-zal csökkentik. A tulajdonosi döntés hátterében a vállalat tartós veszteségessége állt, amelynek egyik fő oka a versenytársakhoz viszonyítottan alacsony működési hatékonyság.

Magyar Telekom
A megállapodás értelmében a társaság 2013-végén
500 munkavállaló elbocsátását tervezi.

MOL
Hétszáz dolgozóját tervezi elbocsátani csoportos létszámleépítés keretében a MOL Nyrt.

ING Group
A régió tőzsdei forgalmának és vállalati tranzakcióinak visszaesése miatt 130 régiós munkatárs elbocsátását jelentette be a holland ING Group Magyarországi vállalata!

Sharpnál
A Sharp 11 ezer embert bocsát el az üzemeiből, miután 2011-es pénzügyi évét 1000 milliárd forintnak megfelelő veszteséggel zárta.

Flextronics
Csoportos létszámleépítés keretében 600 dolgozótól válik meg a Flextronics International Kft. Zalaegerszegen.

Car-Inside Kft
Az üléshuzatokat gyártó cég 300 embert küld el.

Elektrolux
A cég az elmúlt hónap végével bocsájtott el embereket.Hogy pontosan hány embert nem tudni!

Ezen felül sok más cég is elbocsájtásokon gondolkodik!
De más területekről is küldenek el embereket!
Pánik a közszférában az elbocsátások miatt
Pl:
A főpolgármesteri hivatalban eddig 150 köztisztviselőnek mondtak fel.

Ki tudja hány embertől válnak meg még az idén!


Elemzők: közmunkások nélkül nem lett volna ilyen jó a kedvezőnek tartott munkaerő-piaci adatok.

Nagyon csendben hozzáteszik, hogy a foglalkoztatás növekedését nagymértékben segíthette -azt nem mutatják be, hogy mégis milyen nagy mértékben, de sejteni -a közmunkaprogramok felfutása, valamint a magyar munkavállalók külföldi munkavállalása.

A KSH még augusztusban közölte, hogy végre tíz százalék alá esett a magyar munkanélküliség és milyen nagy siker. 2013 júniusa és augusztusa között 16 ezerrel csökkent a munkanélküliek száma a 2012 nyarához képest. Ezzel 9,9 százalékra esett a munkanélküliség. Éljen !!! Éljen a Fidesz!!!

De nézzük csak meg ezt közelebbről....

Az adatokat a KSH negyedéves átlagban közli. Eszerint júniustól augusztusig csak 439 500 ember volt munkanélküli Magyarországon, miközben egy évvel azelőtt még 455 700.

Megnéztük a közmunkások számát is ugyanezekben az időkben. Az jött ki, hogy 2013 júniusa és augusztusa között átlagosan 166 831 ember dolgozott a közmunkaprogramban -ez év végére várhatóan 200 000 lesz. 2012 ugyanezen három hónapjának az átlaga viszont csak 90 707.

Vagyis 76 124 fővel nőtt a közmunkaprogramban dolgozók száma egy év alatt. Ez azt jelenti, hogy ha nem számítjuk a közmunkaprogramot, ma 59 924 fővel kevesebb embernek van valódi munkája Magyarországon, mint egy évvel korábban.

Nem csak itthon, de máshol is ugyan így eljátszanak az adatokkal, különféle számítási módokkal, de azt nem nagyon részletezik, hogy az esetleges javulást a részmunkaidős ill. segélyezett munkaerő drasztikus növekedésének köszönhető.

Mindenhol azzal etetik a lakosságot, hogy minden nagyon szép és jó holott pontosan az ellenkezője történik. A rendszer továbbra is beteg 


Európában egyre nő a munkanélküliség, új rekord: 12,2
Egyre válságosabb a gazdasági helyzet Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, ...

Semmi jele sincs a növekedésnek, vagy hogy a dolgok javulnának, pont ellenkezőleg a dolgok egyre rosszabbodnak. Ez nem sötét, komor világszemlélet miatt van, hanem ez a valóság ...ez a Kali-yuga emberének sorsa, hogy az istentelen, ateista világban minden gyengül, romlik végül összeroskad..egyáltalán nem fenntartható ez a helyzet. 

2013. november 2., szombat

Egyre aggasztóbbak a hadgyakorlatok: mitől félnek ennyire az államok?

Mint ahogy az elmúlt napokban értesülhettünk róla, nem csak az Egyesült Államokban, Oroszországban és Svájcban, hanem Magyarországon is és számos más európai államban kezdték meg illetve jelenleg is tartanak nagyszabású hadgyakorlatokat. Ugyanakkor szólnak a hírek európán kívüli országok hadgyakorlatairól is.
A NATO szintén bejelentette, hogy ismét Európára összpontosít, egyre szaporodnak a hadgyakorlatok a kontinensen, főként a legingatagabb régióban, a mediterrán térségben – emeli ki az AFP hírügynökség a „Ragyogó tengerész 13” elnevezésű gyakorlatról küldött beszámolójában.

A NATO ma megkezdte az elmúlt tíz év legnagyobb szabású stratégiai katonai hadgyakorlatait, a Steadfast Jazz-t.

Ez a hadgyakorlat hét év óta a NATO legnagyobb szabású tengeri manővere, amelyen szeptember 25-e óta 23 hadihajó és mintegy ötezer ember vesz részt . Október 6-ig lezártak egy nagy területet a Tirrén-tengeren, Szardíniától délre, hogy ott megteremtsék a válsághelyzetek körülményeit: klasszikus tengeri összecsapást, légi támadást, terrorcselekményt, mentőakciót. A Cavour olasz repülőgép-hordozó hajó körül Nagy-Britanniából, Franciaországból, Németországból, Spanyolországból és Törökországból érkezett fregattok, rombolók, aknaszedő és tengeralattjáró-vadász hajók köröznek. A 28 tagállamból 12 ország vesz részt a manőverben.
Az Active Guardian 2013 nevű, egyébként nemzetközi jellegű gyakorlatozás során a Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszerér tesztelik, olyan körülményeket szimulálva, mintha egy egész országra kiterjedő katasztrofális esemény, illetve idegen erők támadása történt volna.
Legfőbb érdekessége a dolognak az, hogy, ezúttal az önkéntes műveleti tartalékosokat is bevonják a játékba, tesztelik, hogy azokat milyen gyorsan lehet szolgálatba állítani, és milyen hatásfokkal képesek ellátni a feladatokat.
A három részből álló hadgyakorlat első fázisa az állomány feltöltése a tartalékosok bevonásával. A második lépés a fegyveres konfliktusok kezelésének gyakorlása, az eredményesség, hatékonyság növelése. A harmadik szakasz forgatókönyve egyelőre még nem ismert, de érdekes, hogy abban immáron az USA, illetve a szerb haderő egyes csapatai is részt fognak venni.
A hadgyakorlat október 18.-án ér véget.
Nézzük egy kicsit részletesebben, mi is ez a hadgyakorlat:
Október 1-én kezdődött és két héten át tartta a Magyar Honvédség (MH) legnagyobb őszi kiképzését a Bakonyban – közölte az MTI-vel a Honvédelmi Minisztérium (HM). 
A HM tájékoztatása szerint az Őszi Össztűz elnevezésű összhaderőnemi hadgyakorlatot Veszprém és Várpalota közelében a Hajmáskéri Központi Gyakorló és Lőtéren tartják. Összesen több mint 1400 katona csaknem 200 technikai eszközzel vett részt a gyakorlaton. A fő alakulatok mellett az MH 86. Szolnok Helikopterbázis, az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj és az MH Bakony Harckiképző Központ is nagy erőkkel közreműködött az őszi kiképzési eseményen.
A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának irányítása alatt megrendezett gyakorlaton a harcoló alakulatok az aktuális kiképzési feladatait végzik. Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár aknavető és páncéltörő lövészetet, az MH 25. Klapka György lövészdandár harcászati kiképzést és gépesített lövészetet, az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj lövészetet, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis pedig föld-levegő lövészetet tartott.
Csakhogy nincs hivatalos jelentés arról, mi az oka ennek a hadgyakorlatnak.
Figyelemreméltó az is, ami Ukrajnában történik. Az ukrán államfő ugyanis a Sztugna-P típusú, újonnan kifejlesztett rakétákat próbálta ki az ukrán szárazföldi és légierő közös bemutató gyakorlatán. A rakéták kilövése után Volodimir Zamana, a fegyveres erők vezérkari főnöke az ukrán hadseregben rendszeresített különféle fegyverzettípusokat mutatott be az elnöknek.
“Ma van az első napja az utolsó sorkatonai bevonulásnak” – mondta Janukovics, emlékeztetve rá, hogy a jövő évtől Ukrajna a haderőreform keretében átáll a hivatásos katonaságra. Az elnök szavai szerint már most 60 százalékban szerződéses katonák teljesítenek szolgálatot a hadseregben.
A védelmi minisztérium korábbi közlése szerint október-november folyamán 10,8 ezren kapnak katonai behívót. Ötezer fiatalt soroznak be közülük a hadsereghez, 4800-at a belügyi alakulatokhoz, ezret pedig az állami közlekedési szolgálat különleges alakulataihoz.
Még ha véletlenül is történnek ezek a hadgyakorlatok, rendkívül szokatlan az egybeesésük. Ha pedig nem véletlen, akkor mi az, ami miatt ennyire rettegnek az államok? A társadalomtól félnek, vagy valami egészen mástól?
Bár a hírek elvétve szólnak a hadgyakorlatokról, ha ezeket összerakjuk, akkor láthatjuk, hogy itt bizony valami készül. Nemzetközi szinten egy jól megszervezett felkészülésnek lehetünk a szemtanúi, melyet erre az időszakra terjesztettek ki, ám ez további kérdéseket vet fel. Vajon megvédeni akarnak minket, vagy ellenünk fordulni?
Hihetetlen Magazin / paranormal.hu

Oroszország rakétavédelmi rendszerét teszteli

Az orosz védelmi erő légvédelmi rakétáit próbálgatja...na vajon miért ez a felhajtás ....ez évben több alkalommal lőtt föl interkontinentális ballisztikus rakétákat is. A készültség érthető hiszen a NATO egyre nyomul kelet felé rakétabázisaival, most Romániában létesített új védelmirendszert, ami oroszország ellen irányul ....háborúra készülnek ez kétségtelen, aki ezt nem látja az vak, vagy becsapja magát
http://aranykorhajnalan.blogspot.hu/2013/10/tobb-orszag-parhuzamosan-teszteli.html#.UnS8anA6J8Y